U příležitosti 1. výročí založení spolku spustilo SpoKojení, z.s., crowdfundingovou kampaň „Naše děti bez reklamy“ s cílem vybrat dostatek finančních prostředků na podporu férového marketingu náhrad mateřského mléka, láhví a šidítek. Prostředky budou použity na překlad, tisk a distribuci rezolucí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka (Kodex) společně s Kodexem mezi zdravotníky a politiky, kteří se mají přičinit o jejich promítnutí do české legislativy.

Mezi rozšířené cíle kampaně spolek zahrnul výrobu a distribuci předmětů běžného užívání, které se dosud jako reklamní předměty opatřené logem výrobců porušujících Kodex vyskytují v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.