Navečer 27. září 2023 rozhodla vláda na naše doporučení o lepší realizaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka v České republice. Pro Kodex i pro nás se jedná o velký úspěch. Konkrétně má rozhodnutí vlády přinést změnu legislativy, vytvoření metodického pokynu pro poskytovatele zdravotních služeb i pravidelný monitoring situace prostřednictvím protokolu NetCode. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst tady.

Jde se již o druhé naše doporučení, které vláda schválila. To první se týkalo důsledné implementace programu WHO a UNICEF Baby-friendly Hospital Iniciative (vládní tisková zprávu tady, celý podnět zde, prezentace k podnětu tady). Součástí programu BfHI 2018 je i úplné dodržování Kodexu v nemocnicích.

Co předcházelo nynějšímu rozhodnutí vlády o Kodexu?

Důkladná příprava podnětu

Před vypracováním podkladu s doporučeními jsme několik let bedlivě sledovali a analyzovali marketing komerční umělé výživy pro děti, dudlíků a lahví ke krmení v České republice. Spolu s relevantními výzkumy a studiemi v této oblasti. Srovnali jsme naši legislativu s Kodexem. Vyžádali si informace o řízeních a rozhodnutích všech krajských živnostenských úřadů jakožto dozorových orgánů. To abychom věděli, jestli a jak postihují porušení stávajících pravidel.

Od Ministerstva zdravotnictví jsme si vyžádali materiál společností Nestlé, Nutricia, Hipp a Hero s názvem Pravidla týkající se propagace a distribuce počáteční kojenecké výživy, která musí být respektována výrobci kojenecké výživy. Ten byl přijat právě ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v roce 2014. O jeho existenci jsme se dozvěděli v usnesení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, navazujícím na veřejné slyšení k podpoře kojení, které jsme spolu s Výborem spoluorganizovali v roce 2019.

Slyšení v Senátu k podpoře kojení 20. května 2019 (autorem fotografie Senát)

V neposlední řadě jsme pak také provedli důkladnou rešerši v registru smluv. Ta ukázala, že i nemocnice v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví mají smluvní vztahy s výrobci komerční umělé výživy pro děti. Nalezené smlouvy jsme jednu po druhé pročetli a analyzovali.

Projednání Pracovní skupinou k porodnictví

Toto vše bylo následně zapracováno do jednoho velkého materiálu s několika přílohami (zde). Podnět jsme poté předložili Pracovní skupině k porodnictví při Radě pro rovnost žen a mužů dne 4. října 2021 (prezentace naší předsedkyně tady, celou diskuzi o podnětu pak najdete v zápise z jednání).

Úvodní slide prezentace pro Pracovní skupinu k porodnictví (celá prezentace tu)

Pracovní skupina podnět schválila a postoupila Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Dvakrát na Radě, v mezičase kulatý stůl

Rada pro rovnost žen a mužů na svém jednání dne 5. listopadu 2021 pověřila Odbor rovnosti žen a mužů, aby uspořádal odborný kulatý stůl za účelem diskuse o možnostech metodické podpory k vynucování příslušné legislativy ve vztahu k Kodexu (zápis tady).

Zasedání Rady pro rovnost žen a mužů v listopadu 2021
(autorem fotografie Úřad vlády).

Odborný kulatý stůl proběhl 25. února 2022 (bližší informace vč. zápisu a prezentace naší předsedkyně zde). Na akci bylo mimo jiné dojednáno školení krajských živnostenských úřadů ze strany naší předsedkyně a zástupkyně Úřadu vlády Mgr. Lucie Hradecké, jež proběhlo v březnu 2022.

Z prezentace naší předsedkyně na kulatém stole Úřadu vlády
(celá prezentace zde)

2. března 2023 se podnět doplněný o poznatky z odborného kulatého stolu dostal znovu na pořad jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Opět jej prezentovala naše předsedkyně a byl schválen (zápis z jednání tady).

Jednání Rady pro rovnost žen a mužů v březnu 2023
(autorem fotografie Úřad vlády)

Diskuze mezi ministerstvy

V červenci byl pak materiál předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Po srpnovém vypořádání připomínek byl vládě předložen bez rozporu.

Komerční společnosti nelení

Máme velkou radost, že se doporučení úspěšně podařilo dostat až na vládu. Pevně doufáme, že se brzy dočkáme realizace schválených opatření. Zároveň je nám jasné, že můžeme očekávat (a ostatně již sledujeme) zvýšenou lobbistickou aktivitu komerčních společností, jejichž činnost má být nyní striktněji regulována.

V tomto kontextu je pozoruhodná interpelace, která byla adresována poslankyní Romanou Fischerovou s vazbou na Nestlé Česko premiéru Petru Fialovi (interpelaci i odpověď na ni najdete zde). Neméně zajímavý je pak připravovaný kulatý stůl na Ministerstvu průmyslu a obchodu pro podnikatelské subjekty o chystané novele zákona o regulaci reklamy. O této akci se vedla bouřlivá diskuze na posledním zasedání Komise pro výživu kojenců a malých dětí.

Není tedy ještě ani zdaleka dobojováno. Proto ani my neusínáme na vavřínech 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *