Znovu k Národní komisi pro kojení

Ve čtvrtek 10. října 2019 by měla poprvé zasednout Národní komise pro kojení, která má mimo jiné implementovat a koordinovat strategii kojení podle zásad Baby-friendly Hospital Initiative, tedy mj. zajistit v porodnicích úplné dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Tento proces by měl slovy Světového zdravotnického shromáždění (kde má svého zástupce i Česká republika) probíhat transparentně, nezávisle, bez komerčního vlivu a s ohledem na rezoluce o vyhnutí se střetu zájmů.

Přes naše upozornění o obsazení nového orgánu, tedy konkrétně na střety zájmů tří členů nové komise a na jeho nereprezentativnost spočívající v nezahrnutí odborníků z terénu i příjemkyň péče samotných, doposud nedošlo k žádným změnám. Na naši zprávu zaslanou ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a jeho náměstkyni jsme zatím také odpověď nedostali.

Za této situace žádáme Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby učinilo alespoň tyto dva konkrétní kroky, kterými vyřeší do očí bijící střety zájmů, jež zbytečně Národní komisi pro kojení zatěžují a znedůvěryhodňují:

  1. zajistit, aby v Národní komisi pro kojení nebyli členové spojení s iniciativou 1000 dní výrobce umělé výživy Nutricie (doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., a MUDr. Bohuslav Procházka),
  2. zajistit, aby Národní laktační centrum a Laktační liga, v jejichž čele stojí MUDr. Anna Mydlilová, přestaly přijímat finance ze strany Philips Avent (výrobce dudlíků a lahví), pakliže má MUDr. Mydlilová zůstat místopředsedkyní a členkou tohoto orgánu.

SpoKojení, z. s. jedná s veřejnými institucemi a politiky

Jsme moc rádi, že se ve veřejném prostoru věnuje čím dál větší pozornost tak důležitému tématu, jako je úplné dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka WHO/UNICEF a návazných rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (dále jen “Kodex”).

Jejich smyslem je omezit agresivní a neetickou propagaci náhrad mateřského mléka a příbuzných výrobků (ať již přímo, či nepřímo prostřednictvím zdravotníků, jejich odborných společností či zdravotnických zařízení), jež směřuje k jedinému cíli – zvýšit prodej a zisk prostřednictvím zbytečného a nevhodného užívání náhrad mateřského mléka tam, kde pro jejich použití není relevantní důvod. Protože náhrady mateřského mléka jako takové jsou ve výjimečných případech potřebné, požaduje zároveň Kodex jejich vysokou kvalitu, čímž chrání i děti, které jsou krmeny umělou výživou.

Očekávali jsme, že upozorňování na porušování a obcházení Kodexu přitáhne pozornost a nebude přijímáno s povděkem. A tak se také stalo.

Právě reakce, jakou nám poskytl na serveru Zdravezpravy.cz MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu Parlamentu ČR, primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a bývalý předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP, nám ukazuje, že je nutno v naší práci pokračovat a vysvětlovat veřejnosti i zdravotníkům, proč je Kodex a jeho bezvýhradné dodržování tak potřebné.

Oporou v naší činnosti jsou nám mimo jiné existující dokumenty Světové zdravotnické organizace (WHO) a čtyřicetiletá mravenčí práce našich kolegů v IBFAN, kteří stáli u zrodu Kodexu a navazujících rezolucí a dodnes jsou po celém světě hlavními hybateli na poli regulace marketingu náhrad mateřského mléka. Právě z jasně formulovaných dokumentů WHO vychází i naše upozornění na střety zájmů v Národní komisi pro kojení (viz zde a zde).

Neexistuje jediný důvod – jak ostatně naše předsedkyně, právnička Mgr. et Mgr. Aneta Majerčíková sdělila i senátoru Kantorovi – , abychom jednali s Českým sdružením pro značkové výrobky, zastupujícím společnosti Nestlé, Nutricia (Danone) a Hero.

Tyto obchodní společnosti své povinnosti plynoucí z Kodexu dlouhodobě, viditelně a vědomě porušují. Dokonce ani přes četná předchozí upozornění ze strany WHO, UNICEF, IBFAN a dalších organizací, vč. nás samotných na veřejném slyšení Výboru pro zdravotnictví a soc. politiku Senátu ze dne 20. května 2019, jež jsme spoluorganizovali a jemuž senátor Kantor předsedal, od tohoto jednání neupustily.

Naopak partnery pro jednání o realizaci Kodexu v celé jeho šíři pro nás primárně byli a jsou veřejné instituce a politici, tj. ti, kteří mají o regulaci marketingu náhrad mateřského mléka a souvisejících produktů rozhodovat a dodržování nastavených pravidel kontrolovat s ohledem na to, že jde o otázku veřejného zdraví.

Conflict of interests in the National Breastfeeding Commitee

On 23th of September, 2019 the Ministry of Health publicised on their website the list of members of the new National Breastfeeding Commitee which should, according to the Minister of Health, „focus on ensuring quality care for new mothers, both in hospital and after leaving hospital“. [1]

We are on the whole glad that this new working group was established because we can see its potential to guide policy within the Ministry of Health towards necessary systemic changes, whether through the implementation of the 2018 Baby-friendly Hospital Initiative (incl. full implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes and relevant World Health Assembly resolutions), or in ensuring the availability of high quality post natal care for both woman and children after they leave the hospital.

As we made explicitly clear last week, however, in order for the National Breastfeeding Committee to carry out its role effectively, it must be free of any conflict of interest, either apparent or perceived. This, unfortunately is not the case.

MUDr. Anna Mydlilová was appointed vice-chairwoman of the commitee. As head of the National Lactation Centre (Národní laktační centrum) and the Lactation League (Laktační liga), she is in long-term conflict of interest. In that role she co-authored the brochure about the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes. She recently received financial support from Philips Avent, manufacturers of pacifiers and bottles, for Laktační liga’s periodical MAMITA [2], and the provision of refreshments during conferences and training sessions for lactation consultants [3]. In the past, she has accepted financial support from producers of breastmilk substitutes.[4]

In MUDr. Mydlilová, the National Breastfeeding Commitee has among its leadership the person who is responsible for the current state of the Baby-Friendly Hospital Initiative and responsible for the lack of control over the quality of care in hospitals carrying the Baby-Friendly Hospital Certification – of which only one achieved recertification. For over 8 years there have been serious doubts about the standard of breastfeeding assistance offered by hospitals carrying the Baby-Friendly Hospital Certificate.[5]

Also among the nominees to the committee is doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., who has established connections to Nestlé [6] and Nutricia – both producers of breastmilk substitutes – and in particular the Nutricia ‚1000 Days‘ initiative which according to the ICDC IBFAN “hijacked the UNICEF 1000 days initiative“. To this day, Doc. Bronský is a member of the management board of the endowment fund known as „1000 days into life“, which was founded by Nutricia.[8]   

MUDr. Bohumil Procházka is similarly connected to the Nutricia 1000 days initiative and has also presented the publicly available Nutrition for Toddlers workshop that is also under the Nutricia banner. This places him, along with doc. Bronský, among the Czech doctors who actively cultivate the image of manufacturers of breastmilk substitutes as experts in infant health and nutrition, and enchance their credibility both within the medical community and the wider public.

A commitee established by what criteria?

It remains unclear how certain members of this working group were chosen, and what led to the omision of representatives from certain other groups. Particularly serious is the lack of actual care beneficiaries, who are the most integral to the whole discussion. Their views cannot be adequately substituted by the survey commisioned by the Ministry of Health. If the Ministry of Health is serious in wanting to improve the post natal care provided after leaving hospital, then the National Breastfeeding Commitee is missing front-line professionals, especially lactation consultants working outside hospitals, as well as infant nurses, community midwives and professional doulas.

The current composition of the National Breastfeeding Commitee is not adequately representative to fulfill the remit defined by the Ministry of Health. Added to this the conflict of interest present in at least three members, including the Vice-Chairwoman means that the committee cannot be relied upon to be beyond the influence of producers of breastmilk substitutes, feeding bottles and teats. It is for this reason that we call upon the Ministry of Health to revise the composition of the membership of the National Breastfeeding Commitee.    

[1] Vojtěch, A.: 98% of woman think, that breastfeeding is important, Facebook, 23. 9. 2019.

[2] For example MAMITA, n. 68/2019.

[3] Statements of participants on conference that Laktační liga organized 30. May 2019 and fotodocumentation of Philips Avent stand on this conference. Philips Avent stand was also at conference for National Breastfeeding Week, 17. September 2019

[4] For example MAMITA, n. 34/2010, where you can find advertising from Philips Avent, Medela, Nestlé and Nutricia.

[5] Mrázková, J.: Zhodnocení fungování iniciativy Baby friendly hospital v ČR z pohledu andragoga, diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011.

[6] Nestlé Baby CZ/SK: Prvních 1000 dnů: doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., YouTube, available online: https://www.youtube.com/watch?v=sZSQkSjLKic.

[7] International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,
compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.

[8]  Department (Ministry) of Justice: Extract from endowments register from  23. 9. 2019: 1000 dní do života, endowment fund, available on: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=736053&typ=PLATNY.

[9]  Iniciativa 1000 dní: Video Workshop „Výživa batolat“, available on:  https://www.1000dni.cz/pro-pediatry/videa/.

[10] International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.


Czech version

Střety zájmů v Národní komisi pro kojení

Ke dni 23. září 2019 bylo na stránkách Ministerstva zdravotnictví zveřejněno složení nové Národní komise pro kojení, jež se má slovy ministra zdravotnictví „zaměřit na zajištění kvalitní péče o kojící ženu v porodnici i v návazné péči po propuštění z porodnice“.[1]

V obecné rovině jsme za tuto novou pracovní skupinu rádi, protože vnímáme její velký potenciál, aby nasměrovala politiku Ministerstva zdravotnictví směrem k tolik potřebným strukturálním změnám systému, ať již jde o implementaci Baby-friendly Hospital Initiative 2018, vč. Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a návazných rezolucí WHA, či o zajištění dostupné a kvalitní poporodní péče po propuštění ženy a dítěte z porodnice. 

Na druhou stranu ale víme – a varovali jsme zcela otevřeně již minulý týden – že, aby Národní komise pro kojení mohla plnit svoji roli, nemůže v ní zasedat nikdo se zjevným nebo vnímaným střetem zájmů. A k tomu bohužel došlo.

Místopředsedkyní Národní komise pro kojení byla jmenována MUDr. Anna Mydlilová, vedoucí Národního laktačního centra a Laktační ligy, která se dlouhodobě nachází ve vážném střetu zájmů, byť je sama spoluautorkou brožurky s názvem Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka – WHO kodex. V poslední době je důvodem střetu zájmu přijímání peněz ze strany Philips Avent, výrobce lahví a dudlíků, jak pro časopis Laktační ligy MAMITA [2], tak i k zajištění občerstvení na konferenci/školení pro laktační poradkyně [3]. V minulosti šlo ovšem i o akceptaci peněz od výrobců umělé kojenecké výživy.[4] Zároveň nelze než vyjádřit politování nad tím, že by ve vedení Národní komise pro kojení měla být osoba, která je svou nečinností odpovědná za aktuální stav Baby-friendly Hospital Initiative, kdy se dlouhodobě nekontroluje kvalita poskytované péče v porodnicích s certifikátem Baby-friendly Hospital – nemocnice až na jednu výjimku neprochází recertifikací. A to přestože již více než 8 let panují pochyby nad kvalitou podpory kojení v nemocnicích s certifikátem Baby-friendly Hospital.[5] 

Členem komise se stal i doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., spojený s Nestlé [6] i Nutricií, tedy výrobci umělé kojenecké výživy, a zejména pak s iniciativou Nutricie 1000 dní, jež slovy Mezinárodního dokumentačního centra Kodexu (ICDC IBFAN) „zneužila kampaně UNICEF 1.000 Days“.[7] Do dnešního dne je doc. Bronský členem správní rady nadačního fondu 1000 dní do života, jehož zřizovatelem je právě Nutricie.[8] Stejně tak je s iniciativou Nutricie 1000 dní spojen rovněž MUDr. Bohumil Procházka, který – jak lze veřejně dohledat – mimo jiné pod hlavičkou Nutricie prezentoval workshop Výživa batolat [9]  a je tak spolu s doc. Bronským jedním z několika českých lékařů, kteří svým aktivním působením spoluvytvářeli image tohoto výrobce umělé kojenecké výživy jakožto odborníka na zdravou výživu dětí, a zvyšovali tím jeho důvěryhodnost mezi zdravotníky i veřejností.[10]

Klíč pro sestavení komise?

Nad rámec toho není příliš zjevné, podle jakého klíče byli členové pracovní skupiny vybráni a také proč některé skupiny nejsou v Národní komisi vůbec zastoupeny. Zejména jde o příjemkyně péče, kterých se celá záležitost týká nejvíce. Jejich absenci nenahradí ani průzkum veřejného mínění, který si Ministerstvo zdravotnictví nechalo zpracovat. Dále pokud se chce Ministerstvo zdravotnictví seriózně zabývat návaznou péčí po propuštění z porodnice, zcela zásadně chybí v Národní komisi pro kojení hlas profesionálů působících přímo v terénu – zejm. terénních laktačních poradkyň, komunitních porodních asistentek, dětských sester či profesionálních dul.

Národní komisi pro kojení tak v současném složení nelze považovat ani za dostatečně reprezentativní, aby naplnila zadání Ministerstva, a s ohledem na minimálně tři členy, vč. místopředsedkyně, ve střetu zájmů ani za důvěryhodný orgán prostý komerčního vlivu výrobců náhrad mateřského mléka, dudlíku a lahví. Žádáme proto Ministerstvo zdravotnictví, aby složení Národní komise pro kojení s ohledem na výše uvedené ještě přehodnotilo.

[1] Viz  Vojtěch, A.: 98 % žen považuje kojení za důležité, Facebook, 23. 9. 2019.

[2] Viz např. MAMITA, č. 68/2019.

[3] Výpovědi účastnic konference Laktační ligy pořádané dne 30. května 2019 a fotodokumentace stánku Philips Avent na akci. Stánek Philips Avent byl přítomen i na konferenci 17. září 2019, konané při příležitosti Národního týdne kojení.

[4] Namátkou např. MAMITA, č. 34/2010, kde čtenář najde placenou inzerci nejen od společností Philips Avent a Medela, ale také Nestlé a Nutricia. 

[5] Viz Mrázková, J.: Zhodnocení fungování iniciativy Baby friendly hospital v ČR z pohledu andragoga, diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2011.

[6] Nestlé Baby CZ/SK: Prvních 1000 dnů: doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., YouTube, dostupné online na: https://www.youtube.com/watch?v=sZSQkSjLKic.

[7] Viz International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.

[8] Viz Ministerstvo spravedlnosti: Výpis z nadačního rejstříku ke dni 23. 9. 2019: 1000 dní do života, nadační fond, dostupné na: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=736053&typ=PLATNY.

[9] Viz Iniciativa 1000 dní: Video Workshop „Výživa batolat“, dostupné na https://www.1000dni.cz/pro-pediatry/videa/.

[10] Viz International Code Documentation Centre IBFAN: Breaking the Rules, Stretching the Rules: Evidence of violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes and subsequent resolutions,compiled from June 2014 to June 2017, s. vii.


English version

Otevřený dopis gen. tajemníkovi OSN

Přidali jsme se k otevřenému dopisu neziskových organizací pro generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a vymezujeme se proti pokračujícímu prorůstání korporátního vlivu do rozhodování na úrovni Organizace spojených národů.

Je logické, že se komerční společnosti snaží ovlivňovat rozhodování veřejných institucí ve svůj prospěch. Zároveň je ale důležité, aby jim instituce dokázaly vzdorovat a jasně při svém rozhodování rozlišovaly mezi zájmem nás všech (např. na veřejném zdraví) a zájmem úzké skupiny lidí (např. na co největším zisku, co nejmenší regulaci jejich činnosti a co nejmenší právní odpovědnosti). V posledních letech můžeme sledovat, jak se to ale daří čím dál méně.

Uzavření dohody mezi OSN a Světovým ekonomickým fórem (jehož zásadními aktéry jsou mj. farmaceutické společnosti, agrobyznysy, naftařské společnosti či potravinářští obři, jako je Nestlé, The Coca-Cola Company a PepsiCo) nyní definitivně propojuje tuto zásadní mezinárodní organizaci s velkými společnostmi. Ustanovení dohody umožňují vedení velkých korporátů, aby se stali zákulisními poradci vedoucích systémových útvarů OSN a využívali svůj osobní přístup k obhajobě tržně orientovaných „řešení“ globálních problémů a podkopávání skutečných řešení spočívajících ve veřejných zájmech a transparentních demokratických postupech. To považujeme za naprosto skandální a nebezpečné pro nás všechny. Více v otevřeném dopise.