10.1 Kvalita výrobků je základní prvek ochrany zdraví kojenců, a proto by měla mít vysoký uznávaný standard.

10.2 Potravinářské výrobky v rozsahu působnosti tohoto kodexu by měly, pokud jsou prodávány nebo jinak distribuovány, vyhovovat odpovídajícím standardům, jak je doporučuje komise Codex Alimentarius a rovněž Kodex hygienické praxe pro potraviny určené pro kojence a děti.


Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce