Společné stanovisko UNICEF, Global Nutrition Cluster a IFE Core Group k Ukrajině

Dne 8. března 2022 vydal UNICEF, Global Nutrition Cluster a IFE Core Group (skupina zahrnující celou řadu institucí a organizací, jako je Světová zdravotnická organizace, UNHCR, WFP, International Baby Food Action Network, Save the Children a další) společné prohlášení k ochraně výživy matek a dětí v ukrajinském konfliktu a při uprchlické krizi. Společné prohlášení shrnuje … Continue reading Společné stanovisko UNICEF, Global Nutrition Cluster a IFE Core Group k Ukrajině

Česká republika propadá v implementaci Kodexu a není sama

28. května 2020 byla zveřejněna nová zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), UNICEF a IBFAN o implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (dále jen Kodex) ve vnitrostátních právních řádech. Text a přehledné přílohy velmi přesně ukazují, jak jsou nastavena pravidla marketingu náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení … Continue reading Česká republika propadá v implementaci Kodexu a není sama

39 let od přijetí Kodexu

Dnes je to právě 39 let od přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka ve Světovém zdravotnickém shromáždění. Šlo tehdy o velké vítězství naší mezinárodní sítě IBFAN, které má smysl si i po letech připomínat. Pro Kodex se vyslovila převážná většina členských států WHO, s výjimkou Spojených států amerických. Od roku 1981 se mnoho věcí … Continue reading 39 let od přijetí Kodexu

Pozvánka na veřejnou prezentaci aktuálního stavu implementace Kodexu

28. května 2020 proběhne veřejná prezentace nové zprávy WHO, UNICEF a IBFAN (jehož jsme součástí) k aktuálnímu stavu implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Přenos zajistí aplikace Zoom. Zprávy o implementaci Kodexu se zpracovávají každé dva roky. Doposud poslední zprávu za rok 2018 můžete najít zde. Bližší podrobnosti o akci a formulář k rezervaci nezbytné … Continue reading Pozvánka na veřejnou prezentaci aktuálního stavu implementace Kodexu