V Bukovince, dne 5. 10. 2022

Výbor SpoKojení, z. s., srdečně zve všechny členy spolku na členskou schůzi, která se uskuteční online v sobotu 5. listopadu 2022 od 9 hodin

Program:

  1. úvod (usnášeníschopnost, volba předsedající a zapisovatelky)
  2. výroční zpráva spolku za rok 2021
  3. zpráva výboru o činnosti spolku za období od poslední členské schůze
  4. účetní uzávěrka za rok 2021
  5. zpráva o hospodaření spolku za období od poslední členské schůze
  6. volba členů výboru na funkční období od prosince 2022 do prosince 2024
  7. dlouhodobé a střednědobé priority spolku 


Těšíme se na viděnou,

Aneta Majerčíková,
Jana Tomsová,
Eliška Vlasta Kupšovská,
Radka Vyoral Krakovská,
Diana Filusová a
Andrea Kredbová