Níže uvádíme přehled rezolucí, které přijalo Světové zdravotnické shromáždění (nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace – WHO – , jehož členem je i zástupce České republiky) v souvislosti s Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka. Tyto rezoluce Kodex doplňují a aktualizují; mají stejné právní postavení jako Kodex samotný.

Právě probíhá překlad rezolucí do češtiny. Kompletní anglické znění rezolucí je k dispozici zde.


RokČíslo
1981WHA 34.22anglická verze
1982WHA 35.26anglická verze
1984WHA 37.30anglická verze
1986WHA 39.28anglická verze
1988WHA 41.11anglická verze
1990WHA 43.3anglická verze
1994WHA 47.5anglická verze
1996WHA 49.15anglická verze
2001WHA 54.2anglická verze
2002WHA 55.25anglická verze
2005WHA 58.32anglická verze
2006WHA 59.11anglická verze
2006WHA 59.21anglická verze
2008WHA 61.20anglická verze
2010WHA 63.23anglická verze
2012WHA 65.6anglická verze
2014WHA 67.9anglická verze
2016WHA 69.9anglická verze
2018WHA 71.9anglická verze

Další rezoluce související s Kodexem:

Rezoluce WHA33.32 (1980)

zmocňuje WHO a UNICEF k přípravě Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka (celé znění rezoluce v češtině a v angličtině).