Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka WHO/UNICEF
ve znění ze dne 21. května 1981

Články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Pozn.: Kodex od roku 1981 doplňují a aktualizují další rezoluce přijaté Světovým zdravotnickým shromážděním WHO, které mají stejnou právní sílu jako Kodex. Je tedy nutné číst je společně.