7.1 Zdravotničtí pracovníci by měli podporovat a chránit kojení; a ti, kteří se zejména zabývají výživou matky a dítěte, by se měli seznámit se svými odpovědnostmi vyplývajícími z tohoto kodexu, včetně informace uvedené v článku 4.2.

7.2 Informace o výrobcích v rozsahu platnosti tohoto kodexu, poskytované výrobci a distributory odborným zdravotnickým pracovníkům, by se měly omezovat na vědecké a faktografické, a tyto informace by neměly navozovat nebo vytvářet přesvědčení, že krmení kojeneckou lahví je rovnocenné nebo nadřazené kojení. Měly by rovněž zahrnovat informace uvedené ve článku 4.2.

7.3 Zdravotnickým pracovníkům nebo jejich rodinným příslušníkům by neměly být výrobci nebo distributory nabízeny žádné finanční nebo materiální stimuly k propagování výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu, ani by zdravotnickými pracovníky nebo jejich rodinnými příslušníky neměly být přijímány.

7.4 Zdravotnickým pracovníkům by neměly být poskytovány vzorky kojenecké výživy nebo jiných výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu nebo vybavení či potřeb určených pro jejich přípravu nebo použití, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro účely odborného posouzení nebo výzkumu na institucionální úrovni. Zdravotničtí pracovníci by neměli dávat vzorky kojenecké výživy těhotným ženám, matkám kojenců a malých dětí nebo jejich rodinným příslušníkům.

7.5 Jakýkoli příspěvek, který výrobci a distributoři výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu poskytnou zdravotnickému pracovníkovi nebo v jeho prospěch na stipendia, studijní cesty, výzkumné granty, účast na odborných konferencích nebo podobně, by měli ohlásit instituci, k níž přijímající pracovník patří. Podobně by to měl ohlásit příjemce.


Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce