9.1 Etikety by měly být navrhovány tak, aby poskytovaly potřebné informace o vhodném použití výrobku a aby neodrazovaly od kojení.

9.2 Výrobci a distributoři kojenecké výživy by měli zajistit, aby na každém obalu nebo na etiketě, která od něj nemůže být snadno oddělena, bylo vytištěno jasné, nápadné a snadno čitelné a pochopitelné sdělení v příslušném jazyce, které by obsahovalo následující body:

  • a) slova „Důležité upozornění“ nebo jejich ekvivalent;
  • b) konstatování prvořadého významu kojení;
  • c) konstatování, že výrobek by měl být používán pouze na doporučení zdravotnického pracovníka, pokud jde o nutnost jeho používání a správnou metodu používání;
  • d) instrukce pro vhodnou přípravu a varování před zdravotními riziky nesprávné přípravy.

Ani na obalu, ani na etiketě by neměly být obrázky kojenců ani jiné obrázky nebo text, který by mohl idealizovat používání kojenecké výživy. Může však na nich být grafické znázornění pro snadnou identifikaci výrobku jakožto náhrady mateřského mléka a ilustraci metod přípravy. Termíny „humanizované“, „maternalizované“ a podobně by se neměly používat. V balení nebo maloobchodní jednotce mohou být vloženy letáky s dalšími doplňujícími informacemi o výrobku a jeho správném použití, na něž se vztahují podmínky uvedené výše. Pokud jsou na etiketách uváděny instrukce pro úpravu výrobku na kojeneckou výživu, mělo by platit výše uvedené.

9.3 Potravinářské výrobky v rozsahu působnosti tohoto kodexu, uváděné na trh pro výživu kojenců, které nesplňují všechny požadavky na kojeneckou výživu, ale které mohou být upraveny tak, aby je splňovaly, by na etiketě měly uvádět výstrahu, že neupravený výrobek by neměl být jediným zdrojem výživy kojence. Vzhledem k tomu, že slazené kondenzované mléko není vhodné pro výživu kojenců ani pro použití jako hlavní složka kojenecké výživy, jeho etiketa by neměla obsahovat zavádějící informace, jak je pro tento účel upravit.

9.4 Etikety potravinářských výrobků v rozsahu působnosti tohoto kodexu by rovněž měly uvádět všechny následující body:

  • a) použité ingredience;
  • b) složení/analýzu výrobku;
  • c) požadované skladovací podmínky; a
  • d) číslo série a datum, do něhož má výrobek být spotřebován, s ohledem na klimatické a skladovací podmínky té které země.

Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce