4.1 Odpovědností vlád by mělo být zajištění toho, aby rodinám a těm, kdo pracují v oblasti kojenecké a dětské výživy, byly poskytovány objektivní a důsledné informace o stravování kojenců a malých dětí. Tato odpovědnost by se měla týkat buď plánování, poskytování, zpracování a šíření informací nebo jejich kontroly.

4.2 Informační a vzdělávací materiály, ať už psané, audiální nebo vizuální, pojednávající o výživě kojenců a určené pro těhotné ženy a matky kojenců a malých dětí, by měly obsahovat jasné informace o všech následujících bodech:

  • a) prospěšnosti a prvořadosti kojení;
  • b) výživě matky a přípravě na kojení a jeho udržení;
  • c) negativním vlivu zavedení částečného krmení kojeneckou lahví na kojení;
  • d) obtížnosti změnit rozhodnutí nekojit;
  • e) vhodném použití umělé kojenecké výživy, průmyslově vyráběné nebo domácí, kde je to nutné.

Pokud takovéto materiály obsahují informace o použití umělé kojenecké výživy, měly by zahrnovat sociální a finanční důsledky jejího používání; zdravotní rizika nevhodných druhů stravy nebo metod krmení; a zvláště zdravotní rizika zbytečného nebo nesprávného používání umělé kojenecké výživy a jiných náhrad mateřského mléka. Takovéto materiály by neměly užívat žádných obrázků nebo textů, které by mohly idealizovat používání náhrad mateřského mléka.

4.3 Dary informačního nebo vzdělávacího vybavení nebo materiálů výrobci nebo distributory by měly být poskytovány pouze na požádání a s písemným schválením příslušného vládního úřadu nebo v rámci směrnic vydaných vládami pro tento účel. Takovéto vybavení nebo materiály mohou být označeny názvem nebo emblémem dárcovské firmy, ale neměly by odkazovat na speciální výrobek, který spadá do rozsahu působnosti tohoto kodexu, a měly by být distribuovány výhradně prostřednictvím systému zdravotnické péče.


Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce