Členové spolku se mnoho let zapojovali do zlepšování péče o matku a dítě v ČR jednotlivě. Spojením jejich dlouhodobých samostatných aktivit vznikla česká pobočka celosvětové sítě „International Baby Food Action Network“ (IBFAN).

Někteří členové spolku jsou zdravotníci, jiní vystudovali obor marketing či se mu věnovali ve svém povolání.


Lidská sláva, chlouba, ctižádost, moc, opojení chválou – to vše je mně slabostí. Síla je někde jinde: v pokoře před životem, člověkem, bolestí, věčnými touhami po právu a dobru – a nevím před čím vším ještě, ale v pokoře.

Františka Plamínková