Jsme nevládní neziskový spolek mezinárodní sítě IBFAN, který hájí:

  • právo dětí a žen na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví,
  • práva žen kojit své dítě výlučně do 6 měsíců věku dítěte a poté po dobu 2 a více let a informovaně se rozhodovat o výživě dítěte bez komerčního vlivu.

Propagujeme, podporujeme a kontrolujeme naplňování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazující rezoluce (dále jen „Kodex“) v České republice.

Dodržujeme striktní etický kodex a nepřijímáme žádné finanční ani nefinanční dary od výrobců umělé výživy ani jiných společností, které jednají v rozporu s Kodexem a navazujícími rezolucemi, či od farmaceutických firem.

Ve své činnosti se hlásíme k odkazu senátorky Františky Plamínkové (1875 – 1942), demokratky a humanistky podporující ženská práva, včetně ochrany mateřství a kojení. Každoročně proto organizujeme akce k připomenutí výročí jejího narození a úmrtí.


Jsme součástí mezinárodní sítě International Baby Food Action Network (IBFAN), která se zasazuje o zlepšení zdraví a výživy dětí prostřednictvím podpory kojení a odstranění nezodpovědného marketingu umělé kojenecké výživy. IBFAN vznikl 12. října 1979 a napomohl vzniku Kodexu. V rámci IBFAN funguje od roku 1985 Mezinárodní dokumentační centrum Kodexu (International Code Documentation Centre), které sleduje zavádění Kodexu na celém světě.