39 let od přijetí Kodexu

Dnes je to právě 39 let od přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka ve Světovém zdravotnickém shromáždění. Šlo tehdy o velké vítězství naší mezinárodní sítě IBFAN, které má smysl si i po letech připomínat. Pro Kodex se vyslovila převážná většina členských států WHO, s výjimkou Spojených států amerických.

Od roku 1981 se mnoho věcí změnilo. Text Kodexu několikrát aktualizovaly rezoluce Světového zdravotnického shromáždění. Už se také nejedná „jen“ o doporučení. Povinnost států implementovat a vynucovat naplňování Kodexu i povinnost obchodních společností jej dodržovat jsou nyní součástí mezinárodního práva lidských práv.

Naopak některé věci zůstávají stále stejné. Důležitost jeho dodržování. I to, že se přesto v České republice (a mnoha dalších zemích světa) čile porušuje. Snad to ale brzy společně změníme.

Přejeme tedy Kodexu k „narozeninám“ všechno nejlepší a nám všem, ať se pravidla v něm obsažená stanou co nejdříve skutečností!

Pomáháme chránit zdravotníky proti onemocnění COVID-19

zdroj: FB – Porodnice FN Olomouc

V průběhu posledních dvou týdnů se naši členové složili a jménem spolku SpoKojení zakoupili a distribuovali celkem 135 kusů ochranných obličejových štítů.

Celkem jsme takto vybavili personál v pěti nemocnicích (na gynekologicko-porodnických odděleních, neonatologických či dětských odděleních) a v jednom hospicu.

Upřímně doufáme, že poptávka po ochranných štítech je již touto dobou saturovaná. Pokud by se přesto stalo, že v porodnici ve vašem okolí je stále ještě nedostatek obličejových štítů, dejte nám vědět. Těžko sice můžeme jakožto malý spolek zajistit ochranné pomůcky všem, ale přesto bychom se pokusili v rámci našich možností pomoci.

Interpelace ve věci plošného zákazu otců u porodu

Děkujeme paní poslankyni Olze Richterové za včerejší interpelace ministra zdravotnictví! Jak jsme již dříve psali, i my máme za to, že plošný zákaz přítomnosti otců u porodu je nutno zrušit co nejdříve.

Interpelace* poukazuje na to, že plošným zákazem dochází k zásahu do práva na rodinný a soukromý život garantovaného v čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod i do práva na ochranu rodičovství, rodiny a dětí v čl. 32 odst. 4 Listiny. Proti zákazu se vyslovují nejen rodičky, ale také někteří zdravotníci s tím, že jim naopak absence doprovázející osoby zkomplikovala výkon jejich povolání. Jak vysvětluje v textu Olga Richterová: „Namísto možnosti přesunout některé úkony na doprovod, vzdálit se a rodičku jen v pravidelných intervalech kontrolovat, musí být nyní s rodičkou téměř po celou dobu. S tím souvisí i zvýšená doba expozice zdravotníka virové náloži, pokud by rodička byla nakažena. Je určitě nutné vyžadovat, aby doprovázející osoba měla dostatečné ochranné pomůcky a vzhledem k situaci v nemocnicích je na místě, aby si tyto ochranné pomůcky zajistila sama doprovázející osoba. Dle mých informací je toto pro doprovod nepříliš významný problém, většina je schopna si pomůcky zajistit.“

Absence doprovodu u porodu v kombinaci s nedostatkem personálu, kterému s postupující epidemií čelí čím dál více porodnic, způsobuje omezování či zabraňování kontaktu kůže na kůži matky a dítěte po porodu**, který je naprostým základem kojení (proto je i součástí 10 kroků k úspěšnému kojení WHO a UNICEF) a dobré poporodní adaptace dětí.

Znovu tedy apelujeme na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby plošný zákaz přítomnosti otců u porodu bezodkladně zrušilo.

_____________________________________________________
* Celý text interpelace ve věci plošného zákazu doprovodu jedné osoby k porodům, v souvislosti s opatřeními v boji proti koronaviru, namísto ponechání uvážení na jednotlivých zdravotnických zařízení je zveřejněn na https://www.pirati.cz/…/200414_interpelacePorody_Richterova….
** Blíže např. v článku Terezy Mynářové s názvem „Ihned po porodu má mít dítě kontakt i s nakaženou matkou, doporučují odborníci. Některé nemocnice tomu brání“, dostupné na: https://denikn.cz/…/ihned-po-porodu-ma-mit-dite-kontakt-i…/…

Oznámení

Naše milé příznivkyně, naši milí příznivci,

je na čase prolomit mlčení a podělit se s vámi o to, jaká je ve SpoKojení momentálně situace.

Před koronavirovou epidemií jsme stihli rozeslat našim přispěvatelům na HitHitu pohlednice s obrázky z #aprecekojim. Bohužel do výroby zbytku odměn nám již vstoupil nouzový stav. Zvažovali jsme, jak postupovat, a intenzivně jsme hledali cesty, jak odměny dokončit a doručit včas. Nakonec jsme ale po celkovém posouzení situace došli k závěru, že nebudeme tlačit na pilu, ohrožovat celou řadu lidí (naše dodavatele, pošťáky či vás, protože byste museli jít pro balíček na poštu) a že vás místo toho poprosíme o trpělivost a pochopení. Odměny od nás dostanete hned, jakmile to bude jen trochu možné. Moc se omlouváme.

Zahájili jsme práce na překladu rezolucí k Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Naopak přípravu bezreklamových materiálů do nemocnic jsme v aktuální situaci odložili. Nejvíce se nyní věnujeme bezprecedentní situaci související s epidemií onemocnění COVID-19. Sledujeme bedlivě situaci v terénu, dostupné studie a doporučení a snažíme se zajistit co nejlepší možnou péči o matku a dítě.

Naše předsedkyně Aneta Majerčíková iniciovala a byla spolupředkladatelkou podnětu ke zrušení zákazu přítomnosti otce u porodu v Pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Vzhledem k tomu, že Pracovní skupina hlasuje jednomyslně, podnět nakonec schválen nebyl, přestože jej podpořila většina členů. I tak zmocněnkyně vlády pro lidská práva zaslala ministru zdravotnictví žádost o to, aby ověřil, zda tímto opatřením nedochází k nepřiměřenému zásahu do základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod. Bližší informace a celý text podnětu si můžete přečíst zde: https://www.vlada.cz/…/mimoradne-jednani-pracovni-skupiny-…/

Po tlaku ze všech stran a díky zásahu Česká pirátská strana (díky, Olze Richterové s pracovním týmem a Ivanem Bartošem) pak Ministerstvo zdravotnictví začalo ode dneška umožňovat přítomnost u porodu alespoň partnerům zvláště zranitelných žen:

  • cizinek, které potřebují tlumočení,
  • žen se závažným duševním onemocněním,
  • neslyšících, nevidomých a s jiným závažným zdravotním postižením,
  • žen, u kterých se očekává narození mrtvého dítěte.

Bohužel však ve zbytku plošný zákaz přetrvává. Apelujeme tedy tímto na Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Adam Vojtěch, aby zákaz zrušili co nejdříve.

Poslankyně Olga Richterová převzala patronát nad SpoKojení

Olga Richterová

Historicky první patronkou SpoKojení se stala PhDr. Olga Richterová, Ph.D.!

Paní poslankyně se naším tématem aktivně zabývá již dlouho a díky její pomoci se nám daří věci posouvat a měnit. Mimo jiné nám byla oporou při organizaci veřejného slyšení k podpoře kojení v Senátu, jehož se také aktivně zúčastnila. Opakovaně v Poslanecké sněmovně interpelovala ministra zdravotnictví. V nedávné době také podpořila naši kampaň na HitHitu, a to nejen milým slovem, ale také značným finančním příspěvkem.

Za to vše a mnohem více jí patří náš velký dík!

Když jsme tedy loni zvažovali, kdo by se do role patrona či patronky SpoKojení hodil, byla pro nás jasnou volbou. Jsme rádi, že patronát nad naším spolkem přijala a těšíme se na další příjemnou spolupráci.

(Foto z předání osvědčení o patronátu, které proběhlo 20. února 2020 v Poslanecké sněmovně.)