Interpelace ve věci plošného zákazu otců u porodu

Děkujeme paní poslankyni Olze Richterové za včerejší interpelace ministra zdravotnictví! Jak jsme již dříve psali, i my máme za to, že plošný zákaz přítomnosti otců u porodu je nutno zrušit co nejdříve. Interpelace* poukazuje na to, že plošným zákazem dochází k zásahu do práva na rodinný a soukromý život garantovaného v čl. 10 odst. 2 … Continue reading Interpelace ve věci plošného zákazu otců u porodu

Oznámení

Naše milé příznivkyně, naši milí příznivci, je na čase prolomit mlčení a podělit se s vámi o to, jaká je ve SpoKojení momentálně situace. Před koronavirovou epidemií jsme stihli rozeslat našim přispěvatelům na HitHitu pohlednice s obrázky z #aprecekojim. Bohužel do výroby zbytku odměn nám již vstoupil nouzový stav. Zvažovali jsme, jak postupovat, a intenzivně jsme … Continue reading Oznámení

Poslankyně Olga Richterová převzala patronát nad SpoKojení

Historicky první patronkou SpoKojení se stala PhDr. Olga Richterová, Ph.D.! Paní poslankyně se naším tématem aktivně zabývá již dlouho a díky její pomoci se nám daří věci posouvat a měnit. Mimo jiné nám byla oporou při organizaci veřejného slyšení k podpoře kojení v Senátu, jehož se také aktivně zúčastnila. Opakovaně v Poslanecké sněmovně interpelovala ministra … Continue reading Poslankyně Olga Richterová převzala patronát nad SpoKojení

Novinky v Národní lékařské knihovně

Publikací o Mezinárodním kodexu marketingu náhrad mateřského mléka je v našich knihovnách zatím velmi poskrovnu. Postupně tuto situaci měníme a veřejné knihovny obdarováváme zajímavými materiály, jejichž prostřednictvím se s Kodexem může seznámit jak odborná, tak široká veřejnost. V Národní lékařské knihovně v Praze tak nově najdete tyto publikace z dílny ICDC IBFAN v angličtině:👉 brožurku pro zdravotníky uvádějící čtivě do … Continue reading Novinky v Národní lékařské knihovně

Naše děti bez reklamy

U příležitosti 1. výročí založení spolku spustilo SpoKojení, z.s., crowdfundingovou kampaň "Naše děti bez reklamy" s cílem vybrat dostatek finančních prostředků na podporu férového marketingu náhrad mateřského mléka, láhví a šidítek. Prostředky budou použity na překlad, tisk a distribuci rezolucí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka (Kodex) společně s Kodexem mezi zdravotníky a politiky, kteří … Continue reading Naše děti bez reklamy