SpoKojení ve Zprávě o rovnosti žen a mužů

V nové vládní Zprávě za rok 2019 o rovnosti žen a mužů se můžete mimo jiné dočíst o našem veřejném slyšení v Senátu, podnětu zpracovaném pro Pracovní skupinu k porodnictví i problémech se složením Národní komisí pro kojení! Zpráva je dostupná na vládních stránkách (str. 40-41) a shrnutí zprávy tamtéž (str. 8). https://www.facebook.com/tojerovnost/posts/1455827254612860

Rok od doporučení senátního výboru

Dnes je to přesně rok, co senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku přijal usnesení v návaznosti na námi vyvolané a spoluorganizované veřejné slyšení. Dokument byl tehdy zcela přelomovým v tom, že otevřeně pojmenoval některé dlouhodobě problematické body v české politice výživy kojenců a malých dětí a také obsahoval sadu doporučení pro Ministerstvo zdravotnictví České … Continue reading Rok od doporučení senátního výboru

39 let od přijetí Kodexu

Dnes je to právě 39 let od přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka ve Světovém zdravotnickém shromáždění. Šlo tehdy o velké vítězství naší mezinárodní sítě IBFAN, které má smysl si i po letech připomínat. Pro Kodex se vyslovila převážná většina členských států WHO, s výjimkou Spojených států amerických. Od roku 1981 se mnoho věcí … Continue reading 39 let od přijetí Kodexu

Pomáháme chránit zdravotníky proti onemocnění COVID-19

zdroj: FB - Porodnice FN Olomouc V průběhu posledních dvou týdnů se naši členové složili a jménem spolku SpoKojení zakoupili a distribuovali celkem 135 kusů ochranných obličejových štítů. Celkem jsme takto vybavili personál v pěti nemocnicích (na gynekologicko-porodnických odděleních, neonatologických či dětských odděleních) a v jednom hospicu. Upřímně doufáme, že poptávka po ochranných štítech je … Continue reading Pomáháme chránit zdravotníky proti onemocnění COVID-19