Začíná jednání vlády, na jehož program je zařazen také námi připravený podnět k důsledné implementaci programu Baby-friendly Hospital Initiative 2018 v České republice.

Podnět po schválení Radou vlády pro rovnost žen a mužů na konci června 2021, o kterém jsme informovali zde, prošel mezirezortním připomínkovým řízení. Vládě je nyní předložen bez rozporu.

Cílem podnětu je úplná realizace programu BfHI 2018 v České republice (a tedy konkrétně v porodnicích naplnění 10 kroků k úspěšnému kojení, jejichž součástí je i dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazující rezoluce) tak, aby program fungoval kvalitně, efektivně a byl dlouhodobě udržitelný.

Hlavní doporučení směřující k Ministerstvu zdravotnictví a vládě jsou tato:

  1. vytvořit do června 2023 implementační strategii programu BfHI 2018 (s jasně vymezenými úkoly pro jednotlivé instituce, termíny a indikátory splnění a alokací financí), která bude předložena vládě;
  2. vytvořit do ledna 2022 orgán, který se problematice bude průběžně věnovat a bude odpovídat požadavkům programu BfHI, co se týče mandátu a složení (ať již půjde o rekonstrukci Národní komise pro kojení, nebo orgán úplně nový).

Celý text podnětu je dostupný na webových stránkách vlády.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *