Máme pro vás velmi radostnou novinu!

Rada vlády pro rovnost žen a mužů včera na svém jednání schválila námi připravený podnět k důsledné implementaci programu WHO/UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative 2018 (BfHI 2018) v České republice. Cílem podnětu je úplná realizace programu BfHI 2018 v České republice (a tedy konkrétně v porodnicích naplnění 10 kroků k úspěšnému kojení, jejichž součástí je i dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazující rezoluce) tak, aby program fungoval kvalitně, efektivně a byl dlouhodobě udržitelný.

Hlavní doporučení směřující k Ministerstvu zdravotnictví a vládě jsou tato:

  1. vytvořit do června 2023 implementační strategii programu BfHI 2018 (s jasně vymezenými úkoly pro jednotlivé instituce, termíny a indikátory splnění a alokací financí), která bude předložena vládě;
  2. vytvořit do ledna 2022 orgán, který se problematice bude průběžně věnovat a bude odpovídat požadavkům programu BfHI, co se týče mandátu a složení (ať již půjde o rekonstrukci Národní komise pro kojení, nebo orgán úplně nový).

Celý text podnětu, v němž najdete také bližší informace o tom, co všechno je třeba k realizaci programu v ČR udělat a v jaké fázi jsou aktuálně práce na Ministerstvu zdravotnictví/Národní komisi pro kojení, si můžete přečíst zde: https://www.vlada.cz/…/Podnet-k-dusledne-implementaci…

Po obligátním mezirezortním připomínkovém řízení bude podnět předložen vládě.