Tento kodex se vztahuje na marketing a praktiky s ním spojené v případě následujících výrobků: náhrad mateřského mléka, včetně umělé kojenecké výživy; dalších mléčných výrobků; potravin a nápojů, včetně doplňkové stravy určené k podávání kojeneckými lahvemi, pokud jsou uváděny na trh nebo jinak představovány jako vhodné, s modifikacemi nebo bez nich, pro použití jako částečná nebo absolutní náhrada mateřského mléka; kojeneckých lahví a dudlíků. Vztahuje se rovněž na jejich kvalitu a dostupnost a na informace týkající se jejich použití.


Další články Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka

Preambule, Článek 1, Článek 2, Článek 3, Článek 4, Článek 5, Článek 6, Článek 7, Článek 8, Článek 9, Článek 10, Článek 11, Kodexové rezoluce