Níže uvádíme přehled rezolucí, které přijalo Světové zdravotnické shromáždění (nejvyšší orgán Světové zdravotnické organizace – WHO – , jehož členem je i zástupce České republiky) v souvislosti s Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka. Tyto rezoluce Kodex doplňují a aktualizují; mají stejné právní postavení jako Kodex samotný.

Rezoluce WHA33.32 (1980)

zmocňuje WHO a UNICEF k přípravě Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka (celé znění rezoluce v češtině a v angličtině).


RokČíslo
1981WHA 34.22
1982WHA 35.26
1984WHA 37.30
1986WHA 39.28
1988WHA 41.11
1990WHA 43.3
1994WHA 47.5
1996WHA 49.15
2001WHA 54.2
2002WHA 55.25
2005WHA 58.32
2006WHA 59.11
2006WHA 59.21
2008WHA 61.20
2010WHA 63.23
2012WHA 65.6
2014WHA 69.9
2016WHA 69.9