Přinášíme Vám český překlad dokumentu z roku 2015, v němž Ministerstvo Ukrajiny, UNICEF Ukrajina a Kancelář WHO na Ukrajině žádají organizace a jednotlivce, aby zamezily nekontrolované distribuci a používání náhrad mateřského mléka v rámci humanitární pomoci Ukrajině:

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, UNICEF Ukrajiny a Kanceláře WHO na Ukrajině ohledně podpory nezbytné k zajištění řádné výživy kojenců a malých dětí na Ukrajině

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny, UNICEF na Ukrajině a Kancelář WHO na Ukrajině vyzývají instituce a osoby se zájmem o poskytování podpory k zajištění růstu a vývoje dítěte a prevence jejich onemocnění a úmrtnosti.

Při humanitárních krizích je velmi důležité snížit rizika související se stávajícími výživovými postupy. Kojení zajišťuje nejvýznamnější ochranu před infekcemi a je bezpečným a stabilním zdrojem výživy, zejména za nevyhovujících hygienických podmínek a v situacích, kdy nedostatečná proočkovanost dětí do 1 roku zvyšuje rizika šíření infekčního onemocnění.

Používání umělých náhrad mateřského mléka vytváří v těchto mimořádných situacích další rizika. Humanitární činnost by neměla podporovat, aby kojené děti užívaly umělé náhrady mateřského mléka. Prevence šíření těchto náhrad mateřského mléka je definována nařízením Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny ze dne 28. října 2011 č. 715 „O dalším zavádění rozšířené iniciativy Nemocnic přátelských dětem na Ukrajině“.

Všechny případy dodávání nebo nevhodné distribuce náhrad mateřského mléka by měly být oznámeny organizacím podepisujícím toto prohlášení.

Zdůrazňujeme, že zásady výživy dětí od jejich narození do tří let věku se řídí normami a nařízeními Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny. Tyto dokumenty obsahují principy a požadavky WHO s ohledem na podporu kojení a pravidla, výrobky a časové rámce pro zavádění další doplňkové stravy.

Častou chybou je myšlenka, že v situaci humanitární krize nemohou matky své děti správně kojit kvůli stresu nebo proto, že nemají samy nezbytnou výživu.

Touha pomoci v této situaci může vést k nevhodnému dovozu a distribuci kojenecké výživy nebo jiných mléčných výrobků. Světové vědecké studie prokázaly, že stres matky a její špatná výživa nemají vliv na množství a kvalitu mateřského mléka. Při humanitárních krizích je nutné věnovat pozornost vytváření příznivých podmínek pro kojení, zejména podporovat skupinové a individuální konzultace a vzájemné podpůrné skupiny matek.

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny, UNICEF Ukrajina a Kancelář WHO na Ukrajině vyzývá instituce a osoby, které se zabývají vyhledáváním financování, plánováním a zaváděním opatření, která reagují na krizi na Ukrajině, aby podporovaly na všech komunikačních úrovních zachování života, zdraví a vývoje dětí s ohledem na snižování dětské úmrtnosti, které lze předejít ochranou, popularizací a podporou kojení, správné doplňkové stravy a také prevencí nekontrolované distribuce a používání náhrad mateřského mléka.

_______/Podepsaný/_______
Oleksandr Kvitashvili
Ministr zdravotnictví Ukrajiny

_______________________
Jhovanna Barberisová
Zástupce UNICEF na Ukrajině
jménem Nutrition Sub-Cluster

_______________________
Dorit Nitsan Kaluski
Zástupce WHO na Ukrajině
jménem Health and Nutrition Sub-Cluster