Členové spolku se mnoho let zapojovali do zlepšování péče o matku a dítě v ČR jednotlivě. Spojením jejich dlouhodobých samostatných aktivit vznikla česká pobočka celosvětové sítě „International Baby Food Action Network“ (IBFAN).

Mezi členy spolku se nacházejí zdravotníci, jiní vystudovali obor marketing či se mu věnovali ve svém povolání.

Mgr. et Mgr. Aneta Majerčíková – předsedkyně spolku
aneta.majercikova@spokojeni.org
Právnička, zakladatelka iniciativy Šestinedělky, členka Pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.
Koordinuje práci spolku a komunikuje za spolek.


Eliška Vlasta Kupšovská, DiS.- tajemnice spolku
eliska.v.kupsovska@spokojeni.org
Nelékařská zdravotnice, více než 10letá praxe jako marketing manažerka. Založila a vede Ambulantniporod.cz a Bylotu-nenitu.cz.
Spravuje internetové stránky spolku a koordinuje interní komunikaci.


Jana Petříkovápokladnice spolku
jana.petrikova@spokojeni.org
Realizátorka crowdfundingové kampaně Naše děti bez reklamy pro spolek.
.


Mgr. Radka Vyoral Krakovskáčlenka výboru
radka.vyoral@spokojeni.org
Učitelka odborných předmětů pro zdravotnické školy, všeobecná sestra, laktační poradkyně, podpora rodičů v každé fázi jejich života. Zabývá se aktivně podporou rané vazby a teorií attachmentu.


Diana Filusováčlenka výboru
diana.filusova@spokojeni.org
Dříve pracovala jako právní specialistka na exekutorském úřadě. Momentálně působí jako laktační poradkyně.

.


Ing. Andrea Kredbováčlenka výboru
andrea.kredbova@spokojeni.org
Pracovala jako koordinátorka v oddělení Municipality servis a GIS v malé geodetické společnosti. Poté působila jako projektová koordinátorka, kdy připravovala žádosti o podporu měkkých projektů (nejčastěji školení ve firmách) a klientům posléze pomáhala s jejich realizací.