RNDr. Lída Lhotská, Ph.D.

Datum jmenování: 28. listopadu 2020

RNDr. Lída Lhotská, Ph.D. vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Před nástupem na pozici Senior Advisor na ústředí UNICEF v New Yorku v roce 1994, propojovala svoji výzkumnou práci ve Státním zdravotním ústavu v Praze s výukou o kojenecké výživy a klinické antropologie na jedné z pražských lékařských fakult. Po politických změnách v 90. letech spoluzaložila první národní skupinu IBFAN ve střední a východní Evropě.

V ústředí UNICEF vedla Lída Infant Feeding and Care pracovní tým. Její práce s globálním rozsahem zahrnovala podporu národních programů podpory a ochrany kojení a správné dětské výživy, koordinaci s vládními protějšky, nevládními organizace a vztahy s donátory. V roce 2001 nastoupila do týmu IBFAN-GIFA v Ženevě, kde měla na starosti koordinaci programů, spolupráci s mezinárodními organizacemi a nevládními organizacemi, politickou analýzu, a technickou podporu v otázkách výživy kojenců. Koordinovala také síť IBFAN v Evropě. V roce 2015 se Lída vrátila do své domovské země, kde až do svého odchodu to důchodu v roce 2019 pracovala v globální poradní skupině IBFAN a jako konzultantka zastupovala IBFAN v různých společných projektech s WHO, UNICEF a s mezinárodními nevládními organizacemi.

Od konce 90. let Lída upozorňuje na celosvětový nárůst střetu zájmů v oblasti zdraví a výživy a snaží se zvýšit povědomí o jejich škodlivých dopadech. Těmi je např. stále se zmenšující prostor, ve kterém se může společnost domáhat odpovědnosti nadnárodních firem a náprav za jejich škodlivé marketingové praktiky a porušování lidských práv.