V Bukovince, dne 24. 10. 2023

Výbor SpoKojení, z. s., srdečně zve členstvo spolku na členskou schůzi, která se uskuteční online v pátek 24. listopadu 2023 od 9 hodin

Program:

  1. úvod (usnášeníschopnost, volba předsedající/ho a zapisovatele/zapisovatelky)
  2. výroční zpráva spolku za rok 2022
  3. zpráva výboru o činnosti spolku za období od poslední členské schůze
  4. účetní uzávěrka za rok 2022
  5. zpráva o hospodaření spolku za období od poslední členské schůze
  6. dlouhodobé a střednědobé priority spolku 


Těšíme se na viděnou,

Aneta Majerčíková,
Jana Tomsová,
Eliška Vlasta Kupšovská,
Radka Vyoral Krakovská,
Diana Filusová a
Andrea Kredbová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *