Společné stanovisko UNICEF, Global Nutrition Cluster a IFE Core Group k Ukrajině

Dne 8. března 2022 vydal UNICEF, Global Nutrition Cluster a IFE Core Group (skupina zahrnující celou řadu institucí a organizací, jako je Světová zdravotnická organizace, UNHCR, WFP, International Baby Food Action Network, Save the Children a další) společné prohlášení k ochraně výživy matek a dětí v ukrajinském konfliktu a při uprchlické krizi. Společné prohlášení shrnuje … Continue reading Společné stanovisko UNICEF, Global Nutrition Cluster a IFE Core Group k Ukrajině

Výživa dětí při humanitárních krizích: doporučení pro pomáhající jednotlivce a organizace v souvislosti s válkou na Ukrajině

V minulosti nám různé přírodní katastrofy a ozbrojené konflikty jasně ukázaly, jak je důležité věnovat pozornost tomu, jakým způsobem je zajištěna výživa malých dětí, zasažených mimořádnou událostí. Už v průběhu války v Bosně na začátku 90. let bylo u dětí zdokumentováno pětinásobné navýšení průjmových onemocnění ve srovnání s obdobím před válkou.[1] Průjmy přitom není radno podceňovat … Continue reading Výživa dětí při humanitárních krizích: doporučení pro pomáhající jednotlivce a organizace v souvislosti s válkou na Ukrajině

Webinář WHO a UNICEF o predátorském marketingu

Již 23. února zveřejní World Health Organization (WHO) a UNICEF novou zprávu o predátorském marketingu náhrad mateřského mléka a jeho dopadech na zdraví a lidská práva. Zpráva je naprosto přelomová, což můžeme potvrdit i díky tomu, že jsme měli už v loňském roce možnost seznámit se s jejími předběžnými závěry. Analyzuje zkušenosti více než 8 … Continue reading Webinář WHO a UNICEF o predátorském marketingu

Česká republika propadá v implementaci Kodexu a není sama

28. května 2020 byla zveřejněna nová zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), UNICEF a IBFAN o implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (dále jen Kodex) ve vnitrostátních právních řádech. Text a přehledné přílohy velmi přesně ukazují, jak jsou nastavena pravidla marketingu náhrad mateřského mléka, dudlíků a lahví ke krmení … Continue reading Česká republika propadá v implementaci Kodexu a není sama

Státy nezvládají zastavit škodlivý marketing náhrad mateřského mléka, varuje WHO a UNICEF

Zdroj: UNICEF Tisková zpráva UNICEF k nové zprávě WHO, UNICEF a IBFAN o implementaci Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka: https://www.unicef.org/press-releases/countries-failing-stop-harmful-marketing-breast-milk-substitutes-warn-who-and-unicef Nenechte si ujít zítřejší online akci, která vydání zprávy provází. Je potřeba se předem registrovat zde. Akce bude dostupná ve čtyřech jazycích - angličtině, španělštině, francouzštině a portugalštině. Vystoupí: Zsuzsana Jakab, zástupkyně generálního ředitele WHO,Sanjay … Continue reading Státy nezvládají zastavit škodlivý marketing náhrad mateřského mléka, varuje WHO a UNICEF