Už dříve jsme Vás informovali o rozhodnutí vedení Královské společnosti pediatrie a zdraví dětí (Royal College of Paediatrics and Child Health) nepřijímat žádné finance od výrobců náhrad mateřského mléka. Začátkem tohoto týdne byla na každoroční valné hromadě této britské odborné společnosti pediatrů přijata následující rezoluce:

Tato valná hromada srdečně vítá rozhodnutí Výboru ze dne 13. února 2019 odmítat jakékoliv budoucí financování od společností vyrábějících umělou výživu. Znovu potvrzujeme trvalý závazek Královské společnosti pediatrie a zdraví dětí dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace (dále jen „Kodex“). Respektujeme postoj Světové zdravotnické organizace, že Kodex a návazné související rezoluce Světového zdravotnického shromáždění „musí být při interpretaci a při provádění v členských státech posuzovány společně“. To zahrnuje i rezoluci 69.9, která požaduje, aby zdravotníci implementovali doporučení, že „jakékoliv dary do zdravotnického systému (včetně těch pro zdravotníky a odborné společnosti) od společností, které dodávají na trh výživu pro kojence a malé děti, představují střet zájmů a neměly by být dovoleny“ a že „sponzorství setkání pracovníků ve zdravotnictví a vědeckých setkání společnostmi, které dodávají na trh výživu pro kojence a malé děti, by nemělo být umožněno“. Tato valná hromada žádá, aby Královská společnost vyzvala všechny své partnery a dceřiné organizace, aby se obdobně přihlásily k dodržování Kodexu a návazných rezolucí.

Vedení Královské společnosti souhlasilo s tím, že je touto rezolucí vázáno, a požádalo, aby i její jednotliví členové dodržovali principy rezoluce. Předseda prof. Rusell Viner následně uvedl, že společné setkání mezi Královskou společností pediatrie a zdraví dětí a Mezinárodní pediatrickou asociací, které se uskuteční příští rok v Glasgow, bude probíhat bez sponzorství výrobců náhrad mateřského mléka. Rovněž souhlasil, že Královská společnost bude povzbuzovat ostatní pediatrické společnosti, aby následovaly její politiku nepřijímání financí, které vytváří střet zájmů.

Při této příležitosti se i my přidáváme k výzvě Mezinárodní společnosti sociální pediatrie a zdraví dětí (ISSOP), aby všechny pediatrické společnosti a ostatní relevantní organizace ukázaly svoji podporu kojení a Kodexu tím, že si osvojí základní principy Kodexu, vč. ukončení sponzorství ze strany společností porušujících Kodex.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *