Selháváme jako stát v podpoře žen kojit své děti? V pondělí 20. května 2019 proběhlo v Senátu ČR veřejné slyšení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku za odborné garance SpoKojení, z. s., na téma podpora kojení, které vedl předseda Výboru a senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., ve spolupráci se senátorem doc. MUDr. Peterem Kolibou, CSc., místopředsedou Výboru.

Dodržování základních vědecky podložených postupů podporujících zdárný počátek kojení, tedy 10 kroků k úspěšnému kojení Světové zdravotnické organizace /WHO/ a UNICEF, byly priority, jež zaznívaly z úst všech vystupujících z řad odborné zdravotnické a lidskoprávní veřejnosti i komerčního sektoru. Součástí 10 kroků je také požadavek plně dodržovat Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka WHO a UNICEF z roku 1981, který striktně zakazuje reklamu i jinou propagaci náhrad mateřského mléka, včetně výrobků umělé kojenecké výživy určených dětem až do 3 let věku dítěte a dudlíků i kojeneckých lahví, a to ať přímo, nebo prostřednictvím zdravotníků. Neméně důležitá se ukazuje být i dostupná, kvalitní návazná péče o ženy po jejich odchodu z porodnice domů či dostatek kvalitních a ověřených informací o výživě kojenců a malých dětí bez komerčního vlivu.

Přestože je v České republice spousta nemocnic s certifikátem  Baby-friendly Hospital, realita se trochu odchyluje. Systém Baby-friendly Hospital by měl mít systém reakreditace,“ uvedl v úvodním slovu senátor a místopředseda Výboru doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. „Je třeba si přiznat, že systém je založený na nadšených dobrovolnících a je nutno v této aktivitě ocenit i občanskou společnost,“ zmínila později poslankyně PhDr. Olga Richterová, PhD.

Chceme, aby dodržování 10 kroků bylo ve všech nemocnicích povinné a pravidelně kontrolované,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Představila i další kroky Ministerstva zdravotnictví směřující k vytvoření nového konceptu zajištění péče o ženu a její dítě po propuštění z porodnice. Vzniká také nový jednotný informační portál, dojde ke změně sběru dat o kojení a ke vzdělávání dalších odborníků. „Je naprosto základní a zásadní, aby školení odborníků probíhala nezávisle na výrobcích umělé kojenecké výživy,“ zdůraznila náměstkyně.

Na jednání zazněla celá řada doporučení, která v brzké době projedná Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. „Velmi oceňuji zájem přítomných politiků, paní náměstkyně Šteflové a účastnících se zdravotníků zkvalitňovat služby pro rodiny. Věřím, že veřejné slyšení přispěje k reálným změnám, neboť zlepšení politiky kojení přináší výrazné zdravotní benefity i ekonomické úspory,“ komentuje dění Aneta Majerčíková, předsedkyně SpoKojení, z. s.

SpoKojení, z. s., hájí právo dětí a žen na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví a práva žen kojit své dítě výlučně do 6 měsíců věku dítěte a poté po dobu 2 a více let a informovaně se rozhodovat o výživě dítěte bez komerčního vlivu. Je členem mezinárodní sítě International Baby Food Action Network, která stála u zrodu Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a dlouhodobě spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací a UNICEF na propagaci Kodexu a kontrole jeho dodržování.

Kontakt pro další informace: Aneta Majerčíková, předsedkyně SpoKojení, z. s., email: aneta.majercikova@spokojeni.org, tel. 603 117 028.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *