Celý záznam veřejného slyšení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR ze dne 20. května 2019. Akce byla iniciována a spoluorganizována naším spolkem, gestorem byl senátor doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Veřejnému slyšení předsedal předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Tisková zpráva spolku SpoKojení k veřejnému slyšení.
Stenozáznam ke stažení.
Návazné usnesení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • 0:05:32 – MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., Senát PČR
 • 0:12:07 – Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., Senát PČR
 • 0:20:23 – MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví
 • 0:40:07 – Mgr. Andrea Poloková, Mamila
 • 1:03:41 – MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Nemocnice Havl. Brod, primářka dět. odd.
 • 1:20:39 – Mgr. Petra Pařízková, Česká společnost porodních asistentek
 • 1:40:11 – Mgr. et Mgr. Aneta Majerčíková, SpoKojení, z.s.
 • 3:03:25 – Bc. Markéta Scott Gasparová, Magdaléna Ezrová, Unie porodních asistentek
 • 3:23:40 – Mgr. Jana Romanová, Česká asociace sester
 • 3:32:55 – PaedDr. Lucie Nečasová, laktační poradkyně, Lužánky
 • 3:55:35 – Mgr. Lucie Hradecká, Úřad vlády
 • 4:02:25 – Ing. Marcela Brandejsová, za Český svaz značkových výrobků
 • 4:20:25 – Doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D., FN Plzeň, primář neonatologie
 • 4:27:38 – Mgr. Vlasta Jirásková, Česká asociace dul
 • 4:33:53 – Kateřina Hájková Klíčová, Unie porodních asistentek
 • 4:36:56 – MUDr. Iva Burianová, Thomayerova nemocnice, neonatologie
 • 4:41:23 – MUDr. Martin Čihař, Nemocnice Na Bulovce, primář neonatologie
 • 4:44:17 – Bc. Gabriela Licková, Chrudimská nemocnice, neonatologie
 • 4:48:20 – Radka Hoďová
 • 4:50:52 – Veronika Navrátilová
 • 4:55:10 – Jiřina Weisová
 • 5:03:57 – PhDr. Olga Richterová, Ph.D., PČR
 • 5:06:58 – Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., Senát PČR