Publikací o Mezinárodním kodexu marketingu náhrad mateřského mléka je v našich knihovnách zatím velmi poskrovnu. Postupně tuto situaci měníme a veřejné knihovny obdarováváme zajímavými materiály, jejichž prostřednictvím se s Kodexem může seznámit jak odborná, tak široká veřejnost.

Národní lékařské knihovně v Praze tak nově najdete tyto publikace z dílny ICDC IBFAN v angličtině:
👉 brožurku pro zdravotníky uvádějící čtivě do problematiky Kodexu
👉 sérii Code Essentials:
1. komentář ke Kodexu a návazným rezolucím Světového zdravotnického shromáždění (tj. nejvyššího orgánu Světové zdravoznické organizace, dále jen „WHA“)
2. příručku pro legislativce a státní správu o implementaci Kodexu a návazných rezolucí WHA
3. příručku pro zdravotníky o povinnostech plynoucích z Kodexu a návazných rezolucí WHA
4. příručku pro kontrolní orgány o dohlížení nad dodržováním Kodexu a návazných rezolucí WHA
👉 srovnání implementace Kodexu v jednotlivých zemích světa

Další knihovny budou následovat. Pokud máte na starosti akvizice knih ve větší knihovně a máte zájem rozšířit fond knihovny o publikace o Kodexu, ozvěte se nám prosím na emailovou adresu info@spokojeni.org.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *