Na naše zjištění zareagovaly organizace sdružené v České ženské lobby a poslaly otevřený dopis ministru zdravotnictví.

Vážený pane ministře,

přijměte srdečné blahopřání k Vašemu jmenování do funkce Ministra zdravotnictví ČR. Přejeme Vám hodně sil a  entuziasmu.  

Jako zástupkyně České ženské lobby, sítě téměř 40 organizací působících na poli podpory a ochrany ženských  práv, a jménem dalších subjektů, se na Vás obracím se žádostí o zabránění konfliktu zájmů, který vylučuje Českou neonatologickou společnost (dále i ČNeoS) jako garanta Baby Friendly Hospital Initiative (dále i BFHI) i jako garanta Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace a navazujících rezolucí WHO (dále i Kodex).

pokračování dopisu