Naše milé příznivkyně, naši milí příznivci,

je na čase prolomit mlčení a podělit se s vámi o to, jaká je ve SpoKojení momentálně situace.

Před koronavirovou epidemií jsme stihli rozeslat našim přispěvatelům na HitHitu pohlednice s obrázky z #aprecekojim. Bohužel do výroby zbytku odměn nám již vstoupil nouzový stav. Zvažovali jsme, jak postupovat, a intenzivně jsme hledali cesty, jak odměny dokončit a doručit včas. Nakonec jsme ale po celkovém posouzení situace došli k závěru, že nebudeme tlačit na pilu, ohrožovat celou řadu lidí (naše dodavatele, pošťáky či vás, protože byste museli jít pro balíček na poštu) a že vás místo toho poprosíme o trpělivost a pochopení. Odměny od nás dostanete hned, jakmile to bude jen trochu možné. Moc se omlouváme.

Zahájili jsme práce na překladu rezolucí k Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Naopak přípravu bezreklamových materiálů do nemocnic jsme v aktuální situaci odložili. Nejvíce se nyní věnujeme bezprecedentní situaci související s epidemií onemocnění COVID-19. Sledujeme bedlivě situaci v terénu, dostupné studie a doporučení a snažíme se zajistit co nejlepší možnou péči o matku a dítě.

Naše předsedkyně Aneta Majerčíková iniciovala a byla spolupředkladatelkou podnětu ke zrušení zákazu přítomnosti otce u porodu v Pracovní skupině k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Vzhledem k tomu, že Pracovní skupina hlasuje jednomyslně, podnět nakonec schválen nebyl, přestože jej podpořila většina členů. I tak zmocněnkyně vlády pro lidská práva zaslala ministru zdravotnictví žádost o to, aby ověřil, zda tímto opatřením nedochází k nepřiměřenému zásahu do základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod. Bližší informace a celý text podnětu si můžete přečíst zde: https://www.vlada.cz/…/mimoradne-jednani-pracovni-skupiny-…/

Po tlaku ze všech stran a díky zásahu Česká pirátská strana (díky, Olze Richterové s pracovním týmem a Ivanem Bartošem) pak Ministerstvo zdravotnictví začalo ode dneška umožňovat přítomnost u porodu alespoň partnerům zvláště zranitelných žen:

  • cizinek, které potřebují tlumočení,
  • žen se závažným duševním onemocněním,
  • neslyšících, nevidomých a s jiným závažným zdravotním postižením,
  • žen, u kterých se očekává narození mrtvého dítěte.

Bohužel však ve zbytku plošný zákaz přetrvává. Apelujeme tedy tímto na Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Adam Vojtěch, aby zákaz zrušili co nejdříve.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *