Přinášíme vám překlad důležitých doporučení WHO platných ode dne 13. března 2020. Originální verzi v angličtině najdete zde (str. 13-14). Apelujeme tímto na všechny zdravotníky, aby se těmito doporučeními začali řídit, a na odborné společnosti, aby je zapracovaly do svých materiálů.

13. Péče o malé děti a matky pozitivní na COVID-19: prevence a kontrola infekce ve vztahu ke kojení

Zatím bylo zaznamenáno poměrně málo případů malých dětí pozitivních na COVID-19 a všechny měly jen lehký průběh nemoci. Nebyl zdokumentován žádný vertikální přenos nemoci. U šesti matek pozitivních na COVID-19 byla testována plodová voda, pupečníková krev a stěr z krku novorozenců, kteří se narodili císařským řezem, všechny testy RT-PCR byly na přítomnost viru SARS-CoV-2 negativní. Negativní na přítomnost viru SARS-CoV-2 byly i všechny vzorky mateřského mléka odebrané po prvním kojení (68,69).

Kojení chrání před smrtí a nemocností nejen novorozence, ale i kojence, batolata a starší děti. V případě infekčních onemocnění je jeho ochranný efekt obzvlášť silný, protože jim předchází jak přímým přenosem protilátek a dalších obranných faktorů, tak navozením dlouhodobé imunologické paměti. Viz WHO essential newborn care and breastfeeding (WHO Essential newborn care and breastfeeding (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf HYPERLINK „https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf). Proto by měly být dodržovány standardní pokyny pro výživu malých dětí současně s odpovídajícími opatřeními prevence a kontroly infekce.

•   Dítě narozené matce s podezřením nebo potvrzenou nákazou COVID-19 by mělo být kojeno dle standardních doporučení za současného použití nezbytných opatření pro prevenci a kontrolu infekce.

Poznámka: Kojení má být zahájeno do jedné hodiny od narození. Výlučné kojení má pokračovat do ukončeného 6. měsíce věku dítěte. Ve věku 6 měsíců se zavádí plnohodnotná, bezpečná a výživná doplňková strava a současně se pokračuje v kojení do 2 let věku dítěte nebo déle. Pokud matka nemůže začít kojit během první hodiny po porodu, je nutné ji podpořit v tom, aby tak učinila, jakmile to bude možné, protože při iniciaci kojení má význam každá dávka mateřského mléka, a to co nejdříve po porodu. To se může týkat především matek po císařském řezu, anestezii nebo těch, jejichž zdravotní stav neumožňuje zahájit kojení do jedné hodiny po porodu. Toto doporučení je v souladu s Global strategy for infant and young child feeding (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf) odsouhlasenou na 55. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v rezoluci WHA 54.2 z roku 2002, k podpoře optimální výživy všech malých dětí.

•   Ve všech případech, kdy panuje podezření nebo se již potvrdila nákaza COVID-19 a objevují se příznaky onemocnění, by ženy měly při kojení, praktikování kontaktu kůže na kůži i klokánkování dodržovat zásady respirační hygieny (například nosit v blízkosti dítěte ústenku v případě respiračních příznaků), umýt si ruce před kontaktem s dítětem a po něm a často omývat a dezinfikovat povrchy, se kterými přijde matka do styku.

•   Poradenství v oblasti kojení, základní psychosociální podpora a praktická podpora kojení mají být dostupné všem těhotným ženám i matkám bez ohledu na to, zda ony nebo jejich děti mají podezření z nákazy COVID-19 nebo jim již byla nákaza diagnostikována.

Poznámka: Všechny matky mají mít přístup k praktické podpoře, která jim umožní úspěšně zahájit kojení a poradit si s běžnými potížemi, jež mohou při kojení nastat, stejně jako k opatřením prevence a kontroly infekce. Tato podpora má být poskytována proškoleným zdravotním personálem a komunitními laktačními poradkyněmi. Viz Guideline: counselling of women to improve breastfeeding practices (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280133/9789241550468-eng.pdf) a WHO Guideline: protection, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf).

•   Je-li matka v důsledku onemocnění COVID-19 ve vážném stavu nebo má jiné komplikace, které jí znemožňují starat se o dítě nebo jej kojit, měla by být povzbuzována a podporována v odstříkávání mateřského mléka a krmení dítěte bezpečným způsobem za současného dodržování opatření prevence a kontroly infekce.

Poznámka: Je-li matka v natolik závažném stavu, že nemůže kojit ani odstříkávat své mléko, seznamte se s možnostmi relaktace, náhradního kojení jinou osobou, dárcovského mateřského mléka nebo vhodnou náhradou mateřského mléka dle kulturního kontextu, přijatelnosti pro matku a dostupnosti. V zařízeních poskytujících péči matce a dítěti nesmí být žádným způsobem propagovány náhrady mateřského mléka, lahve, šidítka, dudlíky a tyto věci nesmí propagovat ani personál v těchto zařízeních. Zdravotnická zařízení ani jejich personál nesmí používat ani doporučovat kojeným dětem lahve a dudlíky ani jiné produkty uvedené v Mezinárodním kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a v navazujících rezolucích. Tato doporučení jsou v souladu s WHO Acceptable medical reasons for use of breast-milk substitutes (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69938/WHO_FCH_CAH_09.01_eng.pdf;jsessionid=709AE28402D49263C8DF6D50048A0E58?sequence=1).

•   Bez ohledu na to, zda je u matky nebo dítěte podezření z nákazy COVID-19 nebo již toto onemocnění bylo potvrzeno, musí jim být umožněno zůstat spolu v kontaktu kůže na kůži, klokánkovat a praktikovat rooming-in 24 hodin denně, především v prvních chvílích po porodu v době iniciace kojení.

Poznámka: V zájmu minimalizace rizik ohrožujících úspěšné zahájení kojení je nutné během pobytu ve zdravotnickém zařízení zvolit takové zdravotnické postupy, které umožní matce kojit co nejčastěji a tak dlouho, jak si přeje. Viz WHO Guideline: protection, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10 HYPERLINK „https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf“665/259386/9789241550086-eng.pdf).

•   Rodičům a pečujícím osobám, kteří musí být z jakéhokoli důvodu odděleni od svých dětí, ale také dětem odděleným od svých rodičů nebo pečujících osob musí být k dispozici odpovídající psychologická a psychosociální péče speciálně proškolenou osobou.

Poznámka: Vzhledem k vysoké prevalenci běžných duševních poruch v předporodním a poporodním období a míře dostupnosti programů na ně zaměřených by tyto služby měly být implementovány v širším rozsahu. Preventivní služby musí být dostupné spolu se službami zabývajícími se léčbou psychických problémů. Toto doporučení je v souladu se závěry Pracovní skupiny IASC pro duševní zdraví a psychosociální podporu v krizi z roku 2020 (IASC Reference group for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Setting), které byly formulovány v Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak – version 1.1 (https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/MHPSS%20COVID19%20Briefing%20Note%202%20March%202020-English.pdf) a také v Improving early childhood development: WHO guideline (https://www.who.int/publications-detail/improving-early-childhood-development-who-guideline).


68 Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. Epub 2020/03/11. doi: 10.21037/tp.2020.02.06. PubMed PMID: 32154135; PMCID: PMC7036645.

69 Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395(10226):809-15. Epub 2020/03/11. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3. PubMed PMID: 32151335.