Děkujeme paní poslankyni Olze Richterové za včerejší interpelace ministra zdravotnictví! Jak jsme již dříve psali, i my máme za to, že plošný zákaz přítomnosti otců u porodu je nutno zrušit co nejdříve.

Interpelace* poukazuje na to, že plošným zákazem dochází k zásahu do práva na rodinný a soukromý život garantovaného v čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod i do práva na ochranu rodičovství, rodiny a dětí v čl. 32 odst. 4 Listiny. Proti zákazu se vyslovují nejen rodičky, ale také někteří zdravotníci s tím, že jim naopak absence doprovázející osoby zkomplikovala výkon jejich povolání. Jak vysvětluje v textu Olga Richterová: „Namísto možnosti přesunout některé úkony na doprovod, vzdálit se a rodičku jen v pravidelných intervalech kontrolovat, musí být nyní s rodičkou téměř po celou dobu. S tím souvisí i zvýšená doba expozice zdravotníka virové náloži, pokud by rodička byla nakažena. Je určitě nutné vyžadovat, aby doprovázející osoba měla dostatečné ochranné pomůcky a vzhledem k situaci v nemocnicích je na místě, aby si tyto ochranné pomůcky zajistila sama doprovázející osoba. Dle mých informací je toto pro doprovod nepříliš významný problém, většina je schopna si pomůcky zajistit.“

Absence doprovodu u porodu v kombinaci s nedostatkem personálu, kterému s postupující epidemií čelí čím dál více porodnic, způsobuje omezování či zabraňování kontaktu kůže na kůži matky a dítěte po porodu**, který je naprostým základem kojení (proto je i součástí 10 kroků k úspěšnému kojení WHO a UNICEF) a dobré poporodní adaptace dětí.

Znovu tedy apelujeme na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby plošný zákaz přítomnosti otců u porodu bezodkladně zrušilo.

_____________________________________________________
* Celý text interpelace ve věci plošného zákazu doprovodu jedné osoby k porodům, v souvislosti s opatřeními v boji proti koronaviru, namísto ponechání uvážení na jednotlivých zdravotnických zařízení je zveřejněn na https://www.pirati.cz/…/200414_interpelacePorody_Richterova….
** Blíže např. v článku Terezy Mynářové s názvem „Ihned po porodu má mít dítě kontakt i s nakaženou matkou, doporučují odborníci. Některé nemocnice tomu brání“, dostupné na: https://denikn.cz/…/ihned-po-porodu-ma-mit-dite-kontakt-i…/…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *