Zájemci o dění kolem Národní komise pro kojení, zavádění Baby-friendly Hospital Initiative 2018 a Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazujících rezolucí v České republice si mohou nově počíst v zápisu z posledního zasedání Pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Jednání proběhlo v prosinci 2020, náš spolek na něm zastupovala naše předsedkyně Mgr. Aneta Majerčíková.

V návaznosti na jednání pak Ministerstvo zdravotnictví České republiky konečně:
1. obeslalo odborné společnosti s žádostí, aby dodržovaly Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a navazující rezoluce;

Úryvek z dopisu náměstkyně ministra zdravotnictví (celé znění dopisu je součástí přílohy č. 3 k zápisu ze zasedání Pracovní skupiny k porodnictví)

2. zavedlo alespoň pro forma čestné prohlášení pro členy Národní komise pro kojení, že se nenachází ve střetu zájmů.

Znění nového čestného prohlášení členů Národní komise pro kojení ke střetu zájmů

V příloze č. 3 zápisu pak také můžete nalézt statut Národní komise pro kojení, který je tak poprvé od založení této pracovní skupiny na podzim 2019 dostupný veřejnosti.

Z těchto malých pokroků máme radost a vnímáme je jako předzvěst větších kroků příštích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *