SpoKojení jako součást mezinárodní sítě International Baby Food Action Network (IBFAN) vítá zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO) a Dětského fondu OSN (UNICEF) s názvem Jak marketing umělého mléka ovlivňuje naše rozhodování o výživě dětí i související kampaň k ukončení tohoto predátorského marketingu (společně dostupné zde).

Tisková zpráva WHO/UNICEF ke zveřejnění zprávy je dostupná v překladu Českého výboru UNICEF. Petice WHO/UNICEF k ukončení predátorského marketingu je pro jednotlivce i organizace otevřená k podpisu na stránkách WHO.

Odvážná nová zpráva, která je dosud největší studií svého druhu, detailně zkoumá rozsah marketingových strategií ovlivňujících rozhodování o výživě kojenců a malých dětí, přičemž dochází mimo jiné ke zjištění, že „marketingu náhrad mateřského mléka je vystaveno 84 % všech dotazovaných žen ve Spojeném království, 92 % ve Vietnamu a 97 % v Číně, což zvyšuje pravděpodobnost, že si pro své dítě zvolí umělou výživu„.

Marketing náhrad mateřského mléka hodnotí zpráva jako „všudypřítomný,
vysoce personalizovaný a vlivný
, přičemž společnosti používají „manipulativní marketingové taktiky, které zneužívají strachu i tužeb rodičů“ a šíří je prostřednictvím online i offline kanálů a platforem. Zpráva také ukazuje, jak si výrobci náhrad mateřského mléka překrucují vědecké a medicínské poznatky, aby prodali svůj produkt, i jak systematicky cílí na zdravotníky a povzbuzují je k doporučování umělé výživy.

Zpráva jasně doporučuje, aby všechny vlády v souladu s Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka a navazujícími rezolucemi WHA přijaly, monitorovaly a prosazovaly naplňování právních předpisů zamezujících propagaci umělé výživy, aby stavěly na ověřených vědeckých a medicínských poznatcích a zabránily jejich zkreslování pro komerční účely, aby uzákonily rodičovskou dovolenou a další opatření podporující kojení. Doporučuje rovněž, aby zdravotníkům bylo zapovězeno přijímat od společností obchodujících s dětskou výživou sponzoring v oblasti školení, udílení cen, grantů, setkání a jiných událostí.

IBFAN již 40 let monitoruje praktiky těchto společností a spolu s WHO a UNICEF pomáhá vládám navrhovat silnou a efektivní legislativu, která zajistí naplňování Kodexu. Po mnoha neúspěšných snahách přimět výrobce dětské výživy, aby s predátorským marketingem sami skoncovali, je zřejmé, že nemá smysl tlačit tyto společnosti ke slibům s nejistým výsledkem nebo je snad považovat v oblasti zdraví za partnery.

S potěšením konstatujeme, že díky zmiňované zprávě již nelze zpochybnit nezbytnost silné právní regulace jako nejlepší a jediné cesty vpřed.

#EndExploitativeMarketing #BabiesBeforeProfits

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *