Únorový kulatý stůl k implementaci Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a navazující rezoluce byl velmi povedenou akcí, na které jsme mohli se zástupci státní správy a dozorových orgánů podrobně prodiskutovat potřebné legislativní změny i další opatření do budoucna. Ještě jednou moc děkujeme Úřadu vlády ČR (To je rovnost) za organizaci!


Shrnutí závěrů kulatého stolu pro Radu vlády pro rovnost žen a mužů

Účastnice a účastník kulatého stolu:

 • Uznávají narůstající rozsah a naléhavost neetického marketingu náhrad mateřského mléka a jeho zásadní negativní dopady na veřejné zdraví.
 • Pro ochranu zdraví dětí a žen, ochranu lidských práv a možnost rozhodnutí o typu výživy dětí na základě práva na nestranné a pravdivé informace považují za nezbytné důsledně implementovat Kodex a navazující rezoluce.
 • Oceňují vysokou kvalitu Podnětu ke Kodexu a doporučují MPO a MZd využití přílohy č. 1 Podnětu o Kodexu obsahující přehled implementace Kodexu a navazujících rezolucí v evropské a české legislativě.
 • Podporují diskuzi MPO a MZd o změně dozorového orgánu i širší diskuzi o vzniku případného nového speciálního zákona, avšak požadují, aby tyto neblokovaly možnost přednostní realizace prvních kroků směrem k důslednější implementaci Kodexu a navazujících rezolucí, zejména:
  • včlenění sankcí za porušování pravidel zakotvených evropskými nařízeními do zákona o regulaci reklamy;
  • zajištění metodického vedení KŽÚ jakožto stávajícího dozorového orgánu prostřednictvím školení a vytvoření souvisejícího metodického pokynu;
  • vznik metodického pokynu pro poskytovatele zdravotních služeb;
  • zajištění proškolení soudců a soudkyň správních soudů.
 • Vítají možnost využití spolupráce ze strany zástupkyně Pracovní skupiny k porodnictví a sítě IBFAN na přípravě výše uvedených metodických pokynů a školení.
 • Upozorňují na nutnost dostatečných personálních a odborných kapacit na MPO a MZd pro implementaci Kodexu a navazujících rezolucí.
 • Doporučují zhotovení českého překladu relevantních metodických dokumentů WHO, UNICEF a IBFAN do češtiny, a potažmo zajištění jejich dostupnosti pro osoby, které se budou na regulaci podílet (protokoly NetCode a další).