Stanovisko k přítomnosti společností porušujících Kodex na konferencích zdravotníků

Rádi bychom na vlastním příkladu otevřeně demonstrovali, jak těžké je předat informace zdravotníkům, aniž by se člověk nezapletl s praktikami, které se nám příčí. Sponzorství konferencí a dalších akcí pro zdravotníky ze strany společností porušujících Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka vedoucí k reklamám v pozvánkách, stánkům výrobců na akcích, někdy i aktivnímu vystoupení jejich zástupců v rámci programu, je (nejen) u nás časté a považujeme je za velký problém.

Jsme pevně přesvědčení, že společnosti porušující Kodex na akce zdravotníků nepatří a z konferencí, školení atd. by si zdravotníci měli odnášet vědecké, nestranné informace prosté komerčního vlivu. Ostatně i návazné dokumenty WHO, jako jsou např. Pokyny k ukončení nevhodné propagace výživy pro kojence a malé děti z roku 2016, se k nutnosti, aby se zdravotníci vyhnuli jakémukoliv náznaku střetu zájmů, jasně vyjadřují.

Naše předsedkyně Aneta Majerčíková byla v loňském roce pozvaná na chystaný III. kongres České komory porodních asistentek s příspěvkem o podpoře kojení v ČR. Předem se dotazovala na to, zda na konferenci nebude některá ze společností porušujících Kodex. Při pohledu na program nyní zjistila, že konference je těmito společnostmi sponzorovaná. Na akci mají být stánky těchto společností a počítá se dokonce i s jejich aktivním vystoupením v rámci programu.

Tyto skutečnosti nyní předsedkyně SpoKojení aktivně řeší s organizátory, ale v případě, že bude situace trvat, účast na konferenci odvolá, neboť není cílem jejím ani spolku jakkoli legitimizovat přítomnost společností porušujících Kodex na konferencích zdravotníků.

(Přiložené foto je z FB stránek konference a bylo pořízeno dnešního dne. Informace si lze ověřit i na webových stránkách konference a v detailním programu akce tak, jak byly publikované k dnešnímu dni.)

Omluva za citaci Neonatologických listů

Před týdnem jsme publikovali stanovisko k článku serveru Lidovky.cz s názvem „Matky mají děti plně kojit do půl roku, po dvou letech jen výjimečně“. V něm poukazujeme na propojení zdroje, ze kterého Lidovky.cz čerpaly, s výrobcem náhrad mateřského mléka a uvádíme na pravou míru informace o dlouhodobém kojení uvedené v článku.

V našem textu jsme nicméně mimo jiné odkázali na článek uveřejněný v Neonatologických listech, odborném časopise vydávaném Českou neonatologickou společností. Šlo z naší strany o chybu, protože Neonatologické listy dlouhodobě přijímají placenou reklamu od výrobců náhrad mateřského mléka, která navíc porušuje čl. 7 odst. 2 Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka, a nelze je tedy z našeho pohledu považovat za nezávislé periodikum*. Za citaci Neonatologických listů se tímto omlouváme. Údaje v článku považujeme nicméně za správné, neboť je lze dohledat i v původních zahraničních zdrojích, na něž ostatně i citovaný článek odkazuje.

Chybovat je možná lidské, ale i tak nás tato chyba velmi mrzí. Doufám, že spolku zachováte přízeň. Věda je dlouhodobě zatížena komerčními vlivy a je někdy těžké je vysledovat. Přesto se o to budeme i nadále maximálně snažit.

Aneta Majerčíková, předsedkyně SpoKojení, z. s.
_____________________________________________________
*K problematice střetu zájmů blíže např. Costello, B – Branca, D. (a kol.): Health professional associations and industry funding. Lancet, vol. 389, 2017, s. 597-598.