Dnes je to právě 39 let od přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka ve Světovém zdravotnickém shromáždění. Šlo tehdy o velké vítězství naší mezinárodní sítě IBFAN, které má smysl si i po letech připomínat. Pro Kodex se vyslovila převážná většina členských států WHO, s výjimkou Spojených států amerických.

Od roku 1981 se mnoho věcí změnilo. Text Kodexu několikrát aktualizovaly rezoluce Světového zdravotnického shromáždění. Už se také nejedná „jen“ o doporučení. Povinnost států implementovat a vynucovat naplňování Kodexu i povinnost obchodních společností jej dodržovat jsou nyní součástí mezinárodního práva lidských práv.

Naopak některé věci zůstávají stále stejné. Důležitost jeho dodržování. I to, že se přesto v České republice (a mnoha dalších zemích světa) čile porušuje. Snad to ale brzy společně změníme.

Přejeme tedy Kodexu k „narozeninám“ všechno nejlepší a nám všem, ať se pravidla v něm obsažená stanou co nejdříve skutečností!