Ve dnech 9. až 14. listopadu 2020 pokračuje online zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA), tedy nejvyššího orgánu Světové zdravotnické organizace (WHO), sestávajícího ze zástupců členských států.

Na programu je i návrh rozhodnutí týkající se výživy kojenců a malých dětí, podle něhož by mimo jiné mělo být v roce 2030 ukončeno předkládání zpráv generálního ředitele na půdě WHA o stavu zavádění Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka (Kodex). To nyní probíhá každé dva roky na základě čl. 11.7 Kodexu. Jde o důležitý mechanismus, jenž udržuje Kodex relevantním a moderním nástrojem regulujícím škodlivý marketing.

Mezinárodní sítě International Baby Food Action Network (IBFAN), a tedy i spolek Spokojení, z. s., s návrhem nesouhlasí a upozorňují, že podávání zpráv by mělo skončit teprve v případě, kdy je například dle všech dostupných informací zjevné, že státy přijaly účinná opatření a nevhodnému marketingu byla učiněna přítrž.

Dr. J. P. Dadhich, člen úzkého vedení IBFAN, k tomu dodává:

Škodlivý marketing se nezastaví, dokud všechny státy nebudou mít silné zákony, které budou nezávisle monitorované a vynucované. Světová zdravotnická organizace se věnuje mnoha důležitým otázkám, ale pokus ukončit jednu z nejefektivnějších a nejzákladnějších pojistek Kodexu je neakceptovatelné. Pokud Světová zdravotnická organizace přestane kontrolovat dodržování svých pravidel, pak prosím nechť začne s těmi, která mají malý nebo žádný účinek na ochranu zdraví. Nazývat pak takové rozhodnutí „zefektivněním“ neodpovídá realitě.

Podávání zpráv o stavu zavádění Kodexu umožňuje členským státům Světové zdravotnické organizace:

  • sdílet informace a obavy ohledně marketingu náhrad mateřského mléka, dudlíků a krmicích lahví,
  • přijímat navazující rezoluce, které zpřesňují, posilují a aktualizují původní text Kodexu, který byl v roce 1981 prvním celosvětovým nástrojem ochrany spotřebitelů před marketingem.

Právě skutečnost, že od roku 1981, bylo takových rezolucí přijato 19, jasně dokazuje, že Kodex není v žádném případě uzavřenou záležitostí. Je pak naprosto pochopitelné, proč se výrobci náhrad mateřského mléka dlouhodobě snažili dostat zprávy o stavu Kodexu z agendy WHO. Nicméně to neznamená, že bychom jim měli vyjít vstříc.

Z letošní společné zprávy WHO/UNICEF/IBFAN vyplývá, že 136 (70 %) ze 196 zkoumaných států přijalo opatření k implementaci Kodexu. Dokonce 44 z nich v posledních dvou letech posílilo regulaci marketingu. Nicméně v důsledku tlaku výrobců náhrad mateřského mléka, dudlíků a krmicích lahví a různých obchodních organizací oslabit tato ochranná opatření má mnoho z těchto zákonů nebezpečné mezery nebo odvisí od dobrovolné spolupráce společností.

Související tisková zpráva IBFAN v angličtině je dostupná zde.