Ačkoliv Česká neonatologická společnost formálně podporuje kojení, je ve skutečnosti dlouhodobě napojená na výrobce náhrad mateřského mléka. Tyto vazby dále upevnil i její současný výbor, když na svých webových stránkách veřejně označil jednoho z největších výrobců umělé výživy pro děti, společnost Nestlé, za svého partnera.

Sponzor-ČNeoS-raz.
Neonatodny-2021-s-raz.
Stánek-Nestlé-na-Neonatodnech-2021-s-raz
Stánek-Hipp-na-Neonatologických-dnech-2021-s-raz
Stánek-Nutricie-na-Neonatodnech-2021-s-raz.
Jmenovky-účastníků-s-raz
Neonatodny-2021-2-s-raz
Propagace-Nestlé-v-průběhu-programu-s-raz
Sborník-z-Neonatodnů-2021-s-raz.
Neonatologické-dny-2015
Pozvánka-na-Neonatologické-dny-2014-s-raz.
Neonatodny-2012-s-raz-final
Neonatodny-2011-s-raz.
Neonatologické-dny-2010
Reklama-Hipp-2020
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 

Považujeme proto za absolutně nepřijatelné aktuální snahy, aby byla tato odborná organizace, tak flagrantně porušující Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka a navazující rezoluce (Kodex), vč. Pokynů k ukončení propagace výživy pro kojence a malé děti z roku 2016, akreditována ze strany WHO garantem programu Baby-friendly Hospital Initiative v České republice. Není možné, aby garantem byla organizace, která sama funguje v přímém rozporu s principy programu a nedisponuje ani žádným vnitřním ochranným mechanismem před zjevným střetem zájmů (jako je např. etický kodex), který by takovým problematickým situacím předcházel do budoucna. Ve věci jsme se již před dvěma týdny obrátili na WHO, UNICEF, Ministerstvo zdravotnictví i výbor této odborné společnosti. S předstihem jsme též informovali některé nevládní organizace, jež dodržují Kodex a situace jim není lhostejná.

Nemůžeme ani souhlasit s tím, aby za stávajícího stavu byla tato organizace akreditována Ministerstvem zdravotnictví ke vzdělávání zdravotníků či laktačních poradkyň o výživě novorozenců, podpoře kojení či edukaci o Kodexu nebo aby její zástupce byl členem akreditační komise, která bude o tomto vzdělávání rozhodovat. V souladu s politikou WHO a UNICEF považujeme za zcela nezbytné, aby vzdělávání profesionálů a rozhodování o něm na úrovni státní správy bylo prosté střetů zájmů a v souladu s Kodexem.

Partnerství s Nestlé se navíc zdá již mít dopad na práci České neonatologické společnosti. Dovolujeme si upozornit na následující politováníhodný příklad: V červnu 2021 dala naše předsedkyně Mgr. Aneta Majerčíková MUDr. Burianové souhlas s převzetím plného znění našeho českého překladu Kodexu na internetové stránky České neonatologické společnosti. Tento překlad odpovídá anglickému originálu, vznikl v 90. letech v rámci IBFAN a dle našich informací byl v té době autorizován ze strany WHO. Jak jsme ale zjistili, odborná společnost na přelomu roku na svých internetových stránkách zveřejnila vlastní „překlad“ Kodexu. Ten neodpovídal znění Kodexu, který byl přijat Světovým zdravotnickým shromážděním, a tudíž ani používanému českému překladu. Detailní srovnání najdete zde. Text zveřejněný Českou neonatologickou společností mimo jiné:

  • zúžil rozsah Kodexu v čl. 2 vynecháním dalších mléčných výrobků, kojeneckých lahví a dudlíků,
  • modifikoval definice v čl. 3 (vč. definice systému zdravotnické péče, zdravotnického pracovníka a výrobce),
  • neuvedl některé povinnosti, jako např.  informovat o zdravotních rizicích nevhodných druhů stravy v čl. 4.2, povinnost profesních organizací spolupracovat s vládou na monitoringu uplatňování Kodexu v čl. 11.2,
  • neobsahoval ani zmínku o zodpovědnosti výrobců a distributorů výrobků spadajících pod Kodex přijmout kroky k zajištění toho, aby jejich chování na každé úrovni odpovídalo zásadám a cíli Kodexu v čl. 11.3 atd. 

Pod textem tohoto „překladu“ bylo navíc neoprávněně uvedeno i jméno naší předsedkyně jakožto údajné spolupřekladatelky. Tento incident jsme řešili přímo s Českou neonatologickou společností a informovali v této věci také Ministerstvo zdravotnictví, WHO a UNICEF. Považujeme za velmi nebezpečné, aby se prostřednictvím zdravotníků šířilo takto účelově upravené znění mezinárodního dokumentu a vytvářelo mezi odbornou i laickou veřejností zmatky a nejistoty ohledně skutečného obsahu Kodexu. 

Po naší výzvě nakonec Česká neonatologická společnost dokument v minulém týdnu stáhla a na jeho místě lze nyní najít anglické znění Kodexu a jedné z celkem 21 navazujících kodexových rezolucí. Nevíme, kolik čtenářů si však mezitím upravený Kodex stáhlo, přečetlo nebo jej v této podobě šíří dál. Není ani zřejmé, co by se stalo, kdybychom si zcenzurovaného Kodexu nevšimli a na případ důrazně neupozornili instituce. 

Rozsah, v němž ČNeoS a někteří členové jejího výboru spolupracují s výrobci produktů spadajících pod Kodex je skutečně alarmující. Ani zdánlivá formální podpora kojení nemůže v žádném případě vyvážit tyto aktivity a dlouhodobé vazby na komerční společnosti.

5.-dny-novorozeneckých-kazuistik
Stánek-Medely-a-Nestlé-alfamino-Hořovické-dny-s-raz.
Hořovické-dny-2017-sborník-s-raz.
Reklama-Nestlé-Dny-novorozeneckých-kazuistik-2017-s-raz.-1-1
ŠKolení-Nestlé-2018-s-raz.-1
Křest-Nestlé-2014-s-raz
Brožura-Nestlé-Nové-pohledy-na-výživu-s-raz.-1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 

V zájmu rodičů a dětí, k jejichž ochraně byl program Baby-friendly Hospital Initiative vytvořen, apelujeme na zastřešení BFHI autoritou, která je podobných problematických vztahů prosta a má zároveň adekvátně nastavené vnitřní procesy (zejm. etický kodex), aby mohla svoji nezávislou pozici garantovat i do budoucna.