Jsme moc rádi, že se ve veřejném prostoru věnuje čím dál větší pozornost tak důležitému tématu, jako je úplné dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka WHO/UNICEF a návazných rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (dále jen “Kodex”).

Jejich smyslem je omezit agresivní a neetickou propagaci náhrad mateřského mléka a příbuzných výrobků (ať již přímo, či nepřímo prostřednictvím zdravotníků, jejich odborných společností či zdravotnických zařízení), jež směřuje k jedinému cíli – zvýšit prodej a zisk prostřednictvím zbytečného a nevhodného užívání náhrad mateřského mléka tam, kde pro jejich použití není relevantní důvod. Protože náhrady mateřského mléka jako takové jsou ve výjimečných případech potřebné, požaduje zároveň Kodex jejich vysokou kvalitu, čímž chrání i děti, které jsou krmeny umělou výživou.

Očekávali jsme, že upozorňování na porušování a obcházení Kodexu přitáhne pozornost a nebude přijímáno s povděkem. A tak se také stalo.

Právě reakce, jakou nám poskytl na serveru Zdravezpravy.cz MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu Parlamentu ČR, primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a bývalý předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP, nám ukazuje, že je nutno v naší práci pokračovat a vysvětlovat veřejnosti i zdravotníkům, proč je Kodex a jeho bezvýhradné dodržování tak potřebné.

Oporou v naší činnosti jsou nám mimo jiné existující dokumenty Světové zdravotnické organizace (WHO) a čtyřicetiletá mravenčí práce našich kolegů v IBFAN, kteří stáli u zrodu Kodexu a navazujících rezolucí a dodnes jsou po celém světě hlavními hybateli na poli regulace marketingu náhrad mateřského mléka. Právě z jasně formulovaných dokumentů WHO vychází i naše upozornění na střety zájmů v Národní komisi pro kojení (viz zde a zde).

Neexistuje jediný důvod – jak ostatně naše předsedkyně, právnička Mgr. et Mgr. Aneta Majerčíková sdělila i senátoru Kantorovi – , abychom jednali s Českým sdružením pro značkové výrobky, zastupujícím společnosti Nestlé, Nutricia (Danone) a Hero.

Tyto obchodní společnosti své povinnosti plynoucí z Kodexu dlouhodobě, viditelně a vědomě porušují. Dokonce ani přes četná předchozí upozornění ze strany WHO, UNICEF, IBFAN a dalších organizací, vč. nás samotných na veřejném slyšení Výboru pro zdravotnictví a soc. politiku Senátu ze dne 20. května 2019, jež jsme spoluorganizovali a jemuž senátor Kantor předsedal, od tohoto jednání neupustily.

Naopak partnery pro jednání o realizaci Kodexu v celé jeho šíři pro nás primárně byli a jsou veřejné instituce a politici, tj. ti, kteří mají o regulaci marketingu náhrad mateřského mléka a souvisejících produktů rozhodovat a dodržování nastavených pravidel kontrolovat s ohledem na to, že jde o otázku veřejného zdraví.