Conflict of interests in the National Breastfeeding Commitee

On 23th of September, 2019 the Ministry of Health publicised on their website the list of members of the new National Breastfeeding Commitee which should, according to the Minister of Health, "focus on ensuring quality care for new mothers, both in hospital and after leaving hospital". [1] We are on the whole glad that this … Continue reading Conflict of interests in the National Breastfeeding Commitee

Otevřený dopis gen. tajemníkovi OSN

Přidali jsme se k otevřenému dopisu neziskových organizací pro generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a vymezujeme se proti pokračujícímu prorůstání korporátního vlivu do rozhodování na úrovni Organizace spojených národů. Je logické, že se komerční společnosti snaží ovlivňovat rozhodování veřejných institucí ve svůj prospěch. Zároveň je ale důležité, aby jim instituce dokázaly vzdorovat a jasně při … Continue reading Otevřený dopis gen. tajemníkovi OSN

Národní komise pro kojení

Velmi vítáme kroky ministra zdravotnictví vedoucí k vytvoření Národní komise pro kojení dne 27. srpna 2019. Ostatně za ustavení nového orgánu, který by odpovídal požadavkům Světové zdravotnické organizace na „National Breastfeeding Coordination Body“, usilujeme již nějakou dobu. Zároveň však nemůžeme skrýt znepokojení nad tím, zda si je Ministerstvo zdravotnictví dostatečně vědomo opakovaných doporučení Světové zdravotnické … Continue reading Národní komise pro kojení

Záznam veřejného slyšení k problematice podpory kojení

Celý záznam veřejného slyšení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR ze dne 20. května 2019. Akce byla iniciována a spoluorganizována naším spolkem, gestorem byl senátor doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Veřejnému slyšení předsedal předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. https://youtu.be/PsoLhd0nqfE?t=332 Tisková zpráva spolku SpoKojení k veřejnému slyšení. … Continue reading Záznam veřejného slyšení k problematice podpory kojení