Nová zpráva WHO ke komerční výživě pro kojence a malé děti v Evropě

Regionální úřadovna Světové zdravotnické organizace pro Evropu zveřejnila tento týden zprávu týkající se dostupnosti, složení a propagace komerční výživy pro děti v Evropě. Na základě nové metodologie bylo analyzováno 7955 produktů určených kojencům a malým dětem, jež byly mezi listopadem 2017 a lednem 2018 dostupné v maloobchodě ve čtyřech městech spadajících podle regionálního rozdělení WHO pod Evropu – konkrétně ve Vídni, Budapešti, Sofii a Haifě.

Ze závěrů studie:

„Tato studie zjistila, že nevhodná propagace komerčních výrobků pro kojence a malé děti je ve čtyřech ze čtyř měst široce rozšířená. Navzdory celosvětově dohodnutým pravidlům o propagaci výživy kojenců a malých dětí – a téměř 40 rokům od přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka – mnoho společností, které vyrábí a prodávají komerční dětské jídlo, tato pravidla nedodržuje. Obdobné výsledky ve třech zemích (Rakousko, Bulharsko a Maďarsko) a v menší míře v Izraeli naznačují, že identifikované problémy jsou pravděpodobně rozšířené napříč regionem. 

Členské státy za podpory Regionální úřadovny WHO pro Evropu by tudíž měly přijmout opatření k plnému naplňování Kodexu a Pokynů WHO k ukončení nevhodné propagace výživy pro kojence a malé děti s cílem zamezit propagaci nutričně nevhodných produktů a/nebo používání nevhodných propagačních metod.

K usnadnění těchto kroků by měla národní a regionální diskuze o právní úpravě a politice vůči těmto výrobkům vycházet z modelu nutričního profilu, jímž se stanovují prahové hodnoty jednotlivých složek vhodné výživy pro kojence a malé děti.

Je zásadně důležité zabývat se vysokým obsahem cukrů, použitím sladkých přísad a zavádějících názvů (např. slaně se tvářící produkty, které obsahují mnoho ovoce a mají vysoký obsah cukru). Do jídel pro kojence a malé děti by se neměl přidávat cukr, ovocné šťávy, koncentrované ovocné šťávy a další sladidla. Je třeba také zvážit, zda přidávání ovocného pyré (do potravin spolu s dalšími přísadami) nemá být považováno za „přídavek cukru.“ Ačkoli potraviny přirozeně obsahující cukry, jako ovoce a zelenina, jsou vhodnou součástí výživy kojenců a malých děti, velmi vysoká hladina cukrů obsažených v komerčních produktech je důvodem ke znepokojení a je třeba se jí zabývat. Je třeba citlivě promyslet, jak o těchto tématech jasně a srozumitelně informovat rodiče nebo pečovatele a současně podpořit výrobce potravin, aby změnili složení svých výrobků.

Označování potravin pro kojence a malé děti se musí zlepšit. Výrobci a prodejci by měli dodržovat Kodex a Pokyny WHO k ukončení nehodné propagace výživy pro kojence a malé děti. V celé EU by se na takových výrobcích neměla objevovat žádná výživová a zdravotní tvrzení či tvrzení o vlivu na vývoj dítěte. Na trh by se neměly dostávat výrobky označené jako vhodné pro děti do šesti měsíců věku. Pro některé výrobky by naopak bylo žádoucí stanovit horní věkovou hranici – k podpoře včasného přechodu na běžné potraviny a/nebo na pevnou stravu.

V neposlední řadě je třeba aktualizovat doporučení k doplňkové výživě dětí, aby odrážela moderní kontext, kdy komerční jídla tvoří v Evropě značnou část stravy kojenců a malých dětí. Rodiče a pečovatelé potřebují vodítko, jak se orientovat na trhu a jak vyvážit stravu svých dětí ve světle produktů dostupných na trhu.

Účinné kroky v těchto otázkách – ze strany členských států, výrobců a prodejců dětského jídla – nabízejí velké možnosti ke zkvalitnění výživy kojenců a malých dětí a ke zlepšení jejich celoživotního zdraví.“

Celá zpráva je dostupná na stránkách Světové zdravotnické organizace: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2019/commercial-foods-for-infants-and-young-children-in-the-who-european-region-2019

Světová zdravotnická organizace zároveň vydala i tento position paper k vytvoření nutričního modelu pro evropské děti: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/publications/2019/ending-inappropriate-promotion-of-commercially-available-complementary-foods-for-infants-and-young-children-between-6-and-36-months-in-europe-2019

K soutěži o „kojicí set“ Philips Avent

V prosinci 2018 vyhlásila společnost Philips Avent soutěž na svých Facebookových stránkách. Součástí “kojicího setu”, jenž mohli soutěžící vyhrát, byly i dudlíky a lahve na krmení dětí. Propagace těchto produktů je ovšem již 38 let celosvětově regulována Mezinárodním kodexem marketingu náhrad mateřského mléka Světové zdravotnické organizace a UNICEF (dále jen “Kodex”) [1].

Mezinárodní dokumentační centrum Kodexu (ICDC), vedené International Baby Food Action Network (IBFAN), tedy mezinárodní sítí, jejímž členem je i spolek SpoKojení, a jež pro Světovou zdravotnickou organizaci, UNICEF a jiné orgány OSN dlouhodobě monitoruje porušování Kodexu po celém světě, nyní vyhodnotil tento postup Philips Avent jako několikanásobné porušení Kodexu.

Konkrétně došlo k porušení:
👉 čl. 5.1 Kodexu zakazujícímu reklamu či propagaci výrobků pro veřejnost,
👉 čl. 5.2 a 5.4 Kodexu zakazujícím poskytovat, přímo či nepřímo, těhotným ženám, matkám nebo jejich rodinným příslušníkům vzorky výrobků a dárky v podobě předmětů nebo potřeb, které by mohly propagovat používání náhrad mateřského mléka nebo krmení kojeneckou lahví
👉 čl. 5.3 Kodexu zakazujícímu cílenou reklamu, rozdávání vzorků nebo jiný nástroj propagace za účelem stimulování prodeje přímo spotřebiteli na maloobchodní úrovni
👉 čl. 5.5 Kodexu zakazujícímu, aby marketingový personál v rámci své obchodní činnosti vyhledával přímý nebo nepřímý kontakt jakéhokoliv druhu s těhotnými ženami nebo s matkami kojenců a malých dětí.

Paradoxem je, že na přímý dotaz Philips Avent pod postem k soutěži v prosinci 2018 uvedl mimo jiné, že sada obsahuje i odsávačku, proto dle názoru společnosti Kodex porušen není. Ve skutečnosti ale Kodex žádné výjimky tohoto typu neobsahuje.

Celý text ICDC je dostupný zde.

O tomto a dalších nedávných porušeních Kodexu ze strany Philips Avent budeme informovat také vedení odborných společností zdravotníků, kteří od této společnosti otevřeně přijímají finanční či jiné dary, sponzorství, reklamu ve svých časopisech apod., a vytvářejí tak sobě i svým členům nepříjemný střet zájmů.


[1] Viz čl. 2 Kodexu.