39 let od přijetí Kodexu

Dnes je to právě 39 let od přijetí Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka ve Světovém zdravotnickém shromáždění. Šlo tehdy o velké vítězství naší mezinárodní sítě IBFAN, které má smysl si i po letech připomínat. Pro Kodex se vyslovila převážná většina členských států WHO, s výjimkou Spojených států amerických.

Od roku 1981 se mnoho věcí změnilo. Text Kodexu několikrát aktualizovaly rezoluce Světového zdravotnického shromáždění. Už se také nejedná „jen“ o doporučení. Povinnost států implementovat a vynucovat naplňování Kodexu i povinnost obchodních společností jej dodržovat jsou nyní součástí mezinárodního práva lidských práv.

Naopak některé věci zůstávají stále stejné. Důležitost jeho dodržování. I to, že se přesto v České republice (a mnoha dalších zemích světa) čile porušuje. Snad to ale brzy společně změníme.

Přejeme tedy Kodexu k „narozeninám“ všechno nejlepší a nám všem, ať se pravidla v něm obsažená stanou co nejdříve skutečností!

Pozvánka na veřejnou prezentaci aktuálního stavu implementace Kodexu

28. května 2020 proběhne veřejná prezentace nové zprávy WHO, UNICEF a IBFAN (jehož jsme součástí) k aktuálnímu stavu implementace Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského mléka. Přenos zajistí aplikace Zoom.

Zprávy o implementaci Kodexu se zpracovávají každé dva roky. Doposud poslední zprávu za rok 2018 můžete najít zde.

Bližší podrobnosti o akci a formulář k rezervaci nezbytné pro účast jsou pak k dispozici na tomto odkazu.

Srdečně za IBFAN zveme jak státní správu (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu), tak i širokou odbornou a laickou veřejnost!

Dokument WHO Časté dotazy: COVID-19 a kojení

Dne 28. dubna 2020 vydalo WHO dokument pro zdravotníky odpovídající na časté dotazy ohledně kojení v souvislosti s COVID-19. Jeho součástí je i rozhodovací strom, který přehledně shrnuje doporučený postup v různých situacích, které mohou (nejen) v současné době vyvstat.

Text vám přinášíme v českém překladu ke stažení zde. Samostatně si můžete stáhnout také náš překlad rozhodovacího stromu.

Rozhodovací strom ke kojení v souvislosti s COVID-19

Dokument Časté dotazy navazuje prozatímní doporučení WHO s názvem Klinický management těžké akutní respirační infekce s podezřením na COVID-19 ze dne 13. března 2020 (část ke kojení v našem překladu naleznete zde).

Pomáháme chránit zdravotníky proti onemocnění COVID-19

zdroj: FB – Porodnice FN Olomouc

V průběhu posledních dvou týdnů se naši členové složili a jménem spolku SpoKojení zakoupili a distribuovali celkem 135 kusů ochranných obličejových štítů.

Celkem jsme takto vybavili personál v pěti nemocnicích (na gynekologicko-porodnických odděleních, neonatologických či dětských odděleních) a v jednom hospicu.

Upřímně doufáme, že poptávka po ochranných štítech je již touto dobou saturovaná. Pokud by se přesto stalo, že v porodnici ve vašem okolí je stále ještě nedostatek obličejových štítů, dejte nám vědět. Těžko sice můžeme jakožto malý spolek zajistit ochranné pomůcky všem, ale přesto bychom se pokusili v rámci našich možností pomoci.

Interpelace ve věci plošného zákazu otců u porodu

Děkujeme paní poslankyni Olze Richterové za včerejší interpelace ministra zdravotnictví! Jak jsme již dříve psali, i my máme za to, že plošný zákaz přítomnosti otců u porodu je nutno zrušit co nejdříve.

Interpelace* poukazuje na to, že plošným zákazem dochází k zásahu do práva na rodinný a soukromý život garantovaného v čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod i do práva na ochranu rodičovství, rodiny a dětí v čl. 32 odst. 4 Listiny. Proti zákazu se vyslovují nejen rodičky, ale také někteří zdravotníci s tím, že jim naopak absence doprovázející osoby zkomplikovala výkon jejich povolání. Jak vysvětluje v textu Olga Richterová: „Namísto možnosti přesunout některé úkony na doprovod, vzdálit se a rodičku jen v pravidelných intervalech kontrolovat, musí být nyní s rodičkou téměř po celou dobu. S tím souvisí i zvýšená doba expozice zdravotníka virové náloži, pokud by rodička byla nakažena. Je určitě nutné vyžadovat, aby doprovázející osoba měla dostatečné ochranné pomůcky a vzhledem k situaci v nemocnicích je na místě, aby si tyto ochranné pomůcky zajistila sama doprovázející osoba. Dle mých informací je toto pro doprovod nepříliš významný problém, většina je schopna si pomůcky zajistit.“

Absence doprovodu u porodu v kombinaci s nedostatkem personálu, kterému s postupující epidemií čelí čím dál více porodnic, způsobuje omezování či zabraňování kontaktu kůže na kůži matky a dítěte po porodu**, který je naprostým základem kojení (proto je i součástí 10 kroků k úspěšnému kojení WHO a UNICEF) a dobré poporodní adaptace dětí.

Znovu tedy apelujeme na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby plošný zákaz přítomnosti otců u porodu bezodkladně zrušilo.

_____________________________________________________
* Celý text interpelace ve věci plošného zákazu doprovodu jedné osoby k porodům, v souvislosti s opatřeními v boji proti koronaviru, namísto ponechání uvážení na jednotlivých zdravotnických zařízení je zveřejněn na https://www.pirati.cz/…/200414_interpelacePorody_Richterova….
** Blíže např. v článku Terezy Mynářové s názvem „Ihned po porodu má mít dítě kontakt i s nakaženou matkou, doporučují odborníci. Některé nemocnice tomu brání“, dostupné na: https://denikn.cz/…/ihned-po-porodu-ma-mit-dite-kontakt-i…/…