Dokument WHO Časté dotazy: COVID-19 a kojení

Dne 28. dubna 2020 vydalo WHO dokument pro zdravotníky odpovídající na časté dotazy ohledně kojení v souvislosti s COVID-19. Jeho součástí je i rozhodovací strom, který přehledně shrnuje doporučený postup v různých situacích, které mohou (nejen) v současné době vyvstat.

Text vám přinášíme v českém překladu ke stažení zde. Samostatně si můžete stáhnout také náš překlad rozhodovacího stromu.

Rozhodovací strom ke kojení v souvislosti s COVID-19

Dokument Časté dotazy navazuje prozatímní doporučení WHO s názvem Klinický management těžké akutní respirační infekce s podezřením na COVID-19 ze dne 13. března 2020 (část ke kojení v našem překladu naleznete zde).

Pomáháme chránit zdravotníky proti onemocnění COVID-19

zdroj: FB – Porodnice FN Olomouc

V průběhu posledních dvou týdnů se naši členové složili a jménem spolku SpoKojení zakoupili a distribuovali celkem 135 kusů ochranných obličejových štítů.

Celkem jsme takto vybavili personál v pěti nemocnicích (na gynekologicko-porodnických odděleních, neonatologických či dětských odděleních) a v jednom hospicu.

Upřímně doufáme, že poptávka po ochranných štítech je již touto dobou saturovaná. Pokud by se přesto stalo, že v porodnici ve vašem okolí je stále ještě nedostatek obličejových štítů, dejte nám vědět. Těžko sice můžeme jakožto malý spolek zajistit ochranné pomůcky všem, ale přesto bychom se pokusili v rámci našich možností pomoci.

Interpelace ve věci plošného zákazu otců u porodu

Děkujeme paní poslankyni Olze Richterové za včerejší interpelace ministra zdravotnictví! Jak jsme již dříve psali, i my máme za to, že plošný zákaz přítomnosti otců u porodu je nutno zrušit co nejdříve.

Interpelace* poukazuje na to, že plošným zákazem dochází k zásahu do práva na rodinný a soukromý život garantovaného v čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod i do práva na ochranu rodičovství, rodiny a dětí v čl. 32 odst. 4 Listiny. Proti zákazu se vyslovují nejen rodičky, ale také někteří zdravotníci s tím, že jim naopak absence doprovázející osoby zkomplikovala výkon jejich povolání. Jak vysvětluje v textu Olga Richterová: „Namísto možnosti přesunout některé úkony na doprovod, vzdálit se a rodičku jen v pravidelných intervalech kontrolovat, musí být nyní s rodičkou téměř po celou dobu. S tím souvisí i zvýšená doba expozice zdravotníka virové náloži, pokud by rodička byla nakažena. Je určitě nutné vyžadovat, aby doprovázející osoba měla dostatečné ochranné pomůcky a vzhledem k situaci v nemocnicích je na místě, aby si tyto ochranné pomůcky zajistila sama doprovázející osoba. Dle mých informací je toto pro doprovod nepříliš významný problém, většina je schopna si pomůcky zajistit.“

Absence doprovodu u porodu v kombinaci s nedostatkem personálu, kterému s postupující epidemií čelí čím dál více porodnic, způsobuje omezování či zabraňování kontaktu kůže na kůži matky a dítěte po porodu**, který je naprostým základem kojení (proto je i součástí 10 kroků k úspěšnému kojení WHO a UNICEF) a dobré poporodní adaptace dětí.

Znovu tedy apelujeme na Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby plošný zákaz přítomnosti otců u porodu bezodkladně zrušilo.

_____________________________________________________
* Celý text interpelace ve věci plošného zákazu doprovodu jedné osoby k porodům, v souvislosti s opatřeními v boji proti koronaviru, namísto ponechání uvážení na jednotlivých zdravotnických zařízení je zveřejněn na https://www.pirati.cz/…/200414_interpelacePorody_Richterova….
** Blíže např. v článku Terezy Mynářové s názvem „Ihned po porodu má mít dítě kontakt i s nakaženou matkou, doporučují odborníci. Některé nemocnice tomu brání“, dostupné na: https://denikn.cz/…/ihned-po-porodu-ma-mit-dite-kontakt-i…/…

ZMĚNA DOPORUČENÍ CDC!

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) změnilo 4. dubna své doporučení k péči o rodičky s podezřením na COVID nebo potvrzením onemocněním (odkaz). Předem upozorňujeme, že ani tato nejsou zcela v souladu s doporučeními WHO (jejich překlad najdete zde a také novými doporučeními UNICEF, jejichž překlad právě chystáme. Nicméně alespoň částečně se jejich vyznění zmírnilo.

Část textu, který byla interpretována jako doporučující separaci COVID suspektní nebo pozitivní matky od dítěte, nyní říká, že rozhodnutí o případném oddělení matky od dítěte by mělo probíhat případ od případu, na základě sdíleného rozhodování mezi matkou a klinickým týmem.

Text dále uvádí: „Je dobře známo mnoho benefitů kontaktu kůže na kůži matky a dítěte pro vytváření vztahu (bonding) mezi matkou a dítětem, zvýšenou pravděpodobnost kojení, stabilizaci hladin glukózy a udržení tělesné teploty dítěte. Přestože přenos viru SARS-CoV-2 po porodu prostřednictvím kontaktu s infekčními respiračními sekrecemi je problém, riziko přenosu a klinická závažnost infekce SARS-CoV-2 u kojenců nejsou jasné.“

Z doporučení CDC vychází i doporučení České neonatologické společnosti, byť jsou doporučení CDC určena pouze pro USA (pro celý svět jsou určena právě doporučení WHO). Nicméně vzhledem k tomu, že poslední aktualizace doporučení ČNS proběhla 2. dubna (viz http://www.neonatology.cz/coronavirus-informace-cneos), nová změna doporučení CDC v nich zatím nebyla reflektována. Stejně jako v případě překladu doporučení WHO a brzy i UNICEF tedy chceme a budeme na tento nesoulad upozorňovat na příslušných místech a doufáme, že brzy dojde ke zmírnění doporučení ČNS. Samozřejmě budeme rádi za pomoc a sdílení.

Doporučení WHO ke klinickému managementu těžké akutní respirační infekce s podezřením na COVID-19 ve vztahu ke kojení

Přinášíme vám překlad důležitých doporučení WHO platných ode dne 13. března 2020. Originální verzi v angličtině najdete zde (str. 13-14). Apelujeme tímto na všechny zdravotníky, aby se těmito doporučeními začali řídit, a na odborné společnosti, aby je zapracovaly do svých materiálů.

13. Péče o malé děti a matky pozitivní na COVID-19: prevence a kontrola infekce ve vztahu ke kojení

Zatím bylo zaznamenáno poměrně málo případů malých dětí pozitivních na COVID-19 a všechny měly jen lehký průběh nemoci. Nebyl zdokumentován žádný vertikální přenos nemoci. U šesti matek pozitivních na COVID-19 byla testována plodová voda, pupečníková krev a stěr z krku novorozenců, kteří se narodili císařským řezem, všechny testy RT-PCR byly na přítomnost viru SARS-CoV-2 negativní. Negativní na přítomnost viru SARS-CoV-2 byly i všechny vzorky mateřského mléka odebrané po prvním kojení (68,69).

Kojení chrání před smrtí a nemocností nejen novorozence, ale i kojence, batolata a starší děti. V případě infekčních onemocnění je jeho ochranný efekt obzvlášť silný, protože jim předchází jak přímým přenosem protilátek a dalších obranných faktorů, tak navozením dlouhodobé imunologické paměti. Viz WHO essential newborn care and breastfeeding (WHO Essential newborn care and breastfeeding (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf HYPERLINK „https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107481/e79227.pdf). Proto by měly být dodržovány standardní pokyny pro výživu malých dětí současně s odpovídajícími opatřeními prevence a kontroly infekce.

•   Dítě narozené matce s podezřením nebo potvrzenou nákazou COVID-19 by mělo být kojeno dle standardních doporučení za současného použití nezbytných opatření pro prevenci a kontrolu infekce.

Poznámka: Kojení má být zahájeno do jedné hodiny od narození. Výlučné kojení má pokračovat do ukončeného 6. měsíce věku dítěte. Ve věku 6 měsíců se zavádí plnohodnotná, bezpečná a výživná doplňková strava a současně se pokračuje v kojení do 2 let věku dítěte nebo déle. Pokud matka nemůže začít kojit během první hodiny po porodu, je nutné ji podpořit v tom, aby tak učinila, jakmile to bude možné, protože při iniciaci kojení má význam každá dávka mateřského mléka, a to co nejdříve po porodu. To se může týkat především matek po císařském řezu, anestezii nebo těch, jejichž zdravotní stav neumožňuje zahájit kojení do jedné hodiny po porodu. Toto doporučení je v souladu s Global strategy for infant and young child feeding (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf) odsouhlasenou na 55. zasedání Světového zdravotnického shromáždění v rezoluci WHA 54.2 z roku 2002, k podpoře optimální výživy všech malých dětí.

•   Ve všech případech, kdy panuje podezření nebo se již potvrdila nákaza COVID-19 a objevují se příznaky onemocnění, by ženy měly při kojení, praktikování kontaktu kůže na kůži i klokánkování dodržovat zásady respirační hygieny (například nosit v blízkosti dítěte ústenku v případě respiračních příznaků), umýt si ruce před kontaktem s dítětem a po něm a často omývat a dezinfikovat povrchy, se kterými přijde matka do styku.

•   Poradenství v oblasti kojení, základní psychosociální podpora a praktická podpora kojení mají být dostupné všem těhotným ženám i matkám bez ohledu na to, zda ony nebo jejich děti mají podezření z nákazy COVID-19 nebo jim již byla nákaza diagnostikována.

Poznámka: Všechny matky mají mít přístup k praktické podpoře, která jim umožní úspěšně zahájit kojení a poradit si s běžnými potížemi, jež mohou při kojení nastat, stejně jako k opatřením prevence a kontroly infekce. Tato podpora má být poskytována proškoleným zdravotním personálem a komunitními laktačními poradkyněmi. Viz Guideline: counselling of women to improve breastfeeding practices (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280133/9789241550468-eng.pdf) a WHO Guideline: protection, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf).

•   Je-li matka v důsledku onemocnění COVID-19 ve vážném stavu nebo má jiné komplikace, které jí znemožňují starat se o dítě nebo jej kojit, měla by být povzbuzována a podporována v odstříkávání mateřského mléka a krmení dítěte bezpečným způsobem za současného dodržování opatření prevence a kontroly infekce.

Poznámka: Je-li matka v natolik závažném stavu, že nemůže kojit ani odstříkávat své mléko, seznamte se s možnostmi relaktace, náhradního kojení jinou osobou, dárcovského mateřského mléka nebo vhodnou náhradou mateřského mléka dle kulturního kontextu, přijatelnosti pro matku a dostupnosti. V zařízeních poskytujících péči matce a dítěti nesmí být žádným způsobem propagovány náhrady mateřského mléka, lahve, šidítka, dudlíky a tyto věci nesmí propagovat ani personál v těchto zařízeních. Zdravotnická zařízení ani jejich personál nesmí používat ani doporučovat kojeným dětem lahve a dudlíky ani jiné produkty uvedené v Mezinárodním kodexu marketingu náhrad mateřského mléka a v navazujících rezolucích. Tato doporučení jsou v souladu s WHO Acceptable medical reasons for use of breast-milk substitutes (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69938/WHO_FCH_CAH_09.01_eng.pdf;jsessionid=709AE28402D49263C8DF6D50048A0E58?sequence=1).

•   Bez ohledu na to, zda je u matky nebo dítěte podezření z nákazy COVID-19 nebo již toto onemocnění bylo potvrzeno, musí jim být umožněno zůstat spolu v kontaktu kůže na kůži, klokánkovat a praktikovat rooming-in 24 hodin denně, především v prvních chvílích po porodu v době iniciace kojení.

Poznámka: V zájmu minimalizace rizik ohrožujících úspěšné zahájení kojení je nutné během pobytu ve zdravotnickém zařízení zvolit takové zdravotnické postupy, které umožní matce kojit co nejčastěji a tak dlouho, jak si přeje. Viz WHO Guideline: protection, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10 HYPERLINK „https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf“665/259386/9789241550086-eng.pdf).

•   Rodičům a pečujícím osobám, kteří musí být z jakéhokoli důvodu odděleni od svých dětí, ale také dětem odděleným od svých rodičů nebo pečujících osob musí být k dispozici odpovídající psychologická a psychosociální péče speciálně proškolenou osobou.

Poznámka: Vzhledem k vysoké prevalenci běžných duševních poruch v předporodním a poporodním období a míře dostupnosti programů na ně zaměřených by tyto služby měly být implementovány v širším rozsahu. Preventivní služby musí být dostupné spolu se službami zabývajícími se léčbou psychických problémů. Toto doporučení je v souladu se závěry Pracovní skupiny IASC pro duševní zdraví a psychosociální podporu v krizi z roku 2020 (IASC Reference group for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Setting), které byly formulovány v Briefing note on addressing mental health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak – version 1.1 (https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/MHPSS%20COVID19%20Briefing%20Note%202%20March%202020-English.pdf) a také v Improving early childhood development: WHO guideline (https://www.who.int/publications-detail/improving-early-childhood-development-who-guideline).


68 Zhu H, Wang L, Fang C, Peng S, Zhang L, Chang G et al. Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia. Transl Pediatr. 2020;9(1):51-60. Epub 2020/03/11. doi: 10.21037/tp.2020.02.06. PubMed PMID: 32154135; PMCID: PMC7036645.

69 Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 2020;395(10226):809-15. Epub 2020/03/11. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30360-3. PubMed PMID: 32151335.